Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ustawienie szlabanów blokujących wjazd na drogę leśną między ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie oraz monitorowanie tego obszaru (35/01)

Ustawienie szlabanów blokujących wjazd na drogę leśną między ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie oraz monitorowanie tego obszaru (35/01)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z wysypywaniem przez nieznanych sprawców odpadów na drodze leśnej znajdującej się pomiędzy ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie oraz faktem, że droga ta znajduje się obecnie na terenie będącym własnością  Gminy Myszków, wnioskuję o:

  • zamknięcie dostępu do niej szlabanami oraz oczyszczenie jej rejonu z odpadów, śmieci
    i innych nielegalnie tam składowanych zanieczyszczeń. 
  • stałe monitorowanie przez Straż Miejska i odpowiednie miejskie służby tego rejonu, celem wykrycia
    i ukarania sprawców niszczenia i zanieczyszczenia  lasu w tym rejonie 

Uzasadnienie  

Według aktualnych informacji, które są w moim posiadaniu,  przy wskazanej  tutaj przeze mnie  leśnej drodze, powstają masowo lokalne, nielegalne wysypiska śmieci. Aby zlikwidować albo chociaż ograniczyć ten proceder, należy moim zdaniem na wjazdach na tę drogę — znajdujących się w ciągu ulic: Koziegłowskiej i Letniskowej w Myszkowie, postawić szlabany blokujące możliwość ruchu dla samochodów. Ponieważ wyżej omawiana droga leśna należy już  do miasta Myszkowa, zasadne jest podjęcie przez miasto tego typu działań.

Dokładnie takie same szlabany są w większości drogach w gminie Poraj, między innymi w Żarkach Letnisko, tam ten problem został rozwiązany. A stały monitoring terenu działa odstraszająco na wandali i osoby nielegalnie wywożące śmieci do lasu.