Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wyposażenie biura Rady Miasta

Wyposażenie biura Rady Miasta

Dotyczy: Wielofunkcyjna drukarka ze skanerem do biura Rady Miasta.

Nie wyobrażamy sobie pracy nowoczesnego biura bez standardowych urządzeń typu komputer, drukarka czy skaner. Ale w Myszkowie radni nie mają takiego komfortu. Z każdym dokumentem muszą biegać po piętrach Urzędu Miasta i czekać w kolejce na zeskanowanie ważnych papierów, ponieważ urząd nie nabył dla nich jak dotąd urządzenia wielofunkcyjnego. Może byłoby to i śmieszne, gdyby nie było żenujące.

 Interpelacja nr  2/19/11/2019 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszego zapytania i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Korzystając z okazji, iż jest wdrażany program wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta. Wnoszę o zakup drukarki wielofunkcyjnej z możliwością hurtowego skanowania dokumentów. 

Uzasadnienie 

Na dzień dzisiejszy pracownicy biura rady korzystają ze skanera na parterze, który jak wiemy, nie zawsze jest wolny — korzystają z niego też inne osoby. Za każdym razem pracownik schodzi kilka pięter niżej, aby zeskanować kilka kartek. Skaner jest potrzebny, ponieważ wszyscy radni korzystają z tabletów i jak wiemy, wszystkie dokumenty muszą być skanowane.  

Korzyści są dwojakie, pracownik nie musi za każdym razem schodzić na parter i zużycie papieru będzie mniejsze, jeśli większość dokumentów będzie skanowana. 

Zwiększy się też bezpieczeństwo, ponieważ dokumenty pozostają cały czas w biurze i nikt nieupoważniony nie ma do niego dostępu. Koszt takiej drukarki to maksymalnie 2000 zł brutto. 

Mając na uwadze, iż powyższa sprawa ma istotne znaczenie do obsługi radnych, zwracam się z prośbą o zakup takiego urządzenia.