Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drogi gruntowe w Myszkowie

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drogi gruntowe w Myszkowie

W dniu 14 lipca 2020 roku złożyłem do Urzędu Miasta i Gminy w Myszkowie wniosek o udzielenie mi informacji publicznej dotyczący modernizacji, rozbudowy i przebudowy dróg gruntowych na terenie Myszkowa. Jest to zapytanie bardzo istotne, ponieważ w ostatnim czasie duże kontrowersje budzi planowana przez miasto inwestycja w rejonie ulicy Krasickiego. Ma on na celu własnie wyremontowanie dwóch dróg gruntowych. Co do celowości tej inwestycji ( wobec potrzeb mieszkańców Myszkowa, dotyczących miejskiej sieci drogowej ) mam spore wątpliwości. Chcę więc dokładnie poznać miejską politykę rozbudowy i modernizacji lokalnej sieci drogowej, zarówno tę już zrealizowaną, jak i planowaną do wykonania.

Z wnioskiem powyższym możecie się Państwo zapoznać poniżej. Jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ja Państwu przedstawię.