Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drzewa

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drzewa

Zgodnie z tym co obiecałem mieszkańcom Myszkowa w poniższym wpisie

zamierzam doprowadzić temat dotyczący inwestycji miasta w zielone płuca Myszkowa ( czyli w zadrzewianie przestrzeni miejskiej ) do pomyślnego końca.

W dniu 21 maja 2020 roku złożyłem wniosek do władz Myszkowa, o udzielenie mi dostępu do informacji publicznej. Pytania, na które chcę poznać odpowiedź to :

  1. Ile drzew wycięto ( oraz ile zezwoleń na wycięcie drzew wydano ) odpowiednio w latach 2017, 2018,
    2019 i 2020 ( do 15 maja br.) ?
  2. Jakich gatunków drzew dotyczyła wycinka w poszczególnych latach?
  3. Jakie gatunki drzew były sadzone w poszczególnych latach ?
  4. W jakim wieku drzewa były wycinane poszczególnych latach ?
  5. W jakim wieku były drzewa, które były sadzone poszczególnych latach ?
  6. Czy istnieje dokument wytworzony przez władze miasta Myszkowa , który precyzuje cele,metody i
    terminy wdrażania miejskiej polityki gospodarowania zasobami drzewnymi ? Jeśli tak to proszę o jego udostępnienie mi.

Uważam, że informacje o które pytam w moim wniosku, są niezbędne do tego, by po pierwsze rzetelnie móc ocenić dotychczasową politykę ekologiczną miasta Myszkowa, a po drugie by w sposób przemyślany i naukowy zaplanować kolejne działania. Niecierpliwie czekam więc na odpowiedź pana burmistrza Żaka.

Poniżej przedstawiam cały mój wniosek :

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – drzewa