Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drzewa

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – drzewa

Zgodnie z tym co obiecałem mieszkańcom Myszkowa w poniższym wpisie

zamierzam doprowadzić temat dotyczący inwestycji miasta w zielone płuca Myszkowa ( czyli w zadrzewianie przestrzeni miejskiej ) do pomyślnego końca.

W dniu 21 maja 2020 roku złożyłem wniosek do władz Myszkowa, o udzielenie mi dostępu do informacji publicznej. Pytania, na które chcę poznać odpowiedź to :

  1. Ile drzew wycięto ( oraz ile zezwoleń na wycięcie drzew wydano ) odpowiednio w latach 2017, 2018,
    2019 i 2020 ( do 15 maja br.) ?
  2. Jakich gatunków drzew dotyczyła wycinka w poszczególnych latach?
  3. Jakie gatunki drzew były sadzone w poszczególnych latach ?
  4. W jakim wieku drzewa były wycinane poszczególnych latach ?
  5. W jakim wieku były drzewa, które były sadzone poszczególnych latach ?
  6. Czy istnieje dokument wytworzony przez władze miasta Myszkowa , który precyzuje cele,metody i
    terminy wdrażania miejskiej polityki gospodarowania zasobami drzewnymi ? Jeśli tak to proszę o jego udostępnienie mi.

Uważam, że informacje o które pytam w moim wniosku, są niezbędne do tego, by po pierwsze rzetelnie móc ocenić dotychczasową politykę ekologiczną miasta Myszkowa, a po drugie by w sposób przemyślany i naukowy zaplanować kolejne działania. Niecierpliwie czekam więc na odpowiedź pana burmistrza Żaka.

Poniżej przedstawiam cały mój wniosek :

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – drzewa

I oto otrzymałem odpowiedź Urzędu Miasta Myszkowa. Przedstawiam ją poniżej

Jakie wnioski nasuwają się po przeczytaniu tego dokumentu ?

Po pierwsze widać jasno, że miasto Myszków nie ma opracowanej, spisanej i realizowanej konkretnej polityki gospodarowania zasobami drzewnymi. Czyli wszelkie działania w tej gestii są prowadzone doraźne i chciałoby się powiedzieć, trochę przypadkowe.

Po drugie, wbrew temu co twierdzą eksperci – że warto sadzić drzewa już duże, z dobrze rozwiniętymi koronami ( bo są kolokwialnie rzecz ujmując dużo bardziej produktywne jeśli chodzi o tlen, dają też więcej cienia i wilgoci ) – u nas, w Myszkowie sadzi się głównie drzewa młode, kilku lub ( niestety ) rzadziej – kilkunastoletnie.

Po trzecie, i tu akurat jest to informacja raczej pozytywna, wycina się gównie albo drzewa młode – samosiejki albo starsze ale w jakiś sposób chore.

Jakie drzewa najczęściej sadzono ? Z odpowiedzi władz miasta wynika, ze najpopularniejszymi, sadzonymi u nas drzewami są : jarząb pospolity, klon, lipa, żywotnik, śliwa wiśniowa. Inne gatunki ( spora różnorodność ) w mniejszej nieco ilości .

Co do wycinek. Bierzemy tu pod uwagę tylko drzewa wycięte przez gminę. Jej polityki w tym zakresie dotyczy bowiem moja działalność interpelacyjna i wnioskowa. Łącznie w latach 2017 – 2020 ( stan na moment wskazany w odpowiedzi ) wycięto 462 drzewa. Posadzono natomiast 100 ( lub 99 – jest tu drobna nieścisłość w danych prezentowanych w różnych pismach przez urząd). W roku 2020 bierzemy pod uwagę stan zadrzewiania już zrealizowanego, może być tak, i jak wynika z dokumentów zapewne będzie – ze te nasadzenia jeszcze nastąpią i ta liczba się zwiększy .

Niestety statystyka jest ponura – 462 drzewa wycięte w ostatnich latach, a 100 posadzonych, nijak nie wskazuje to na to, że moglibyśmy zwiększać areał powierzchni zadrzewionych. A bierzemy pod uwagę przecież tylko działalność miejską, nie ujmuję tutaj i nie komentuję działalności osób prawnych i fizycznych. A jak sami możecie sprawdzić w gminnym dokumencie, liczby te także nie napawają optymizmem.

Jako radny obiecuję, ze zrobię wszystko co w mojej mocy by w najbliższych latach te liczby się zmieniły i napawały większym optymizmem.