Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – MTBS Myszków (14/05)

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – MTBS Myszków (14/05)

Postanowiłem sprawdzić, jakie są koszty działania miejskich spółek w Myszkowie. Sporządziłem wobec tego zestaw zapytań o informację publiczną i dnia 5 października 2020 roku złożyłem je w Urzędzie Miasta Myszkowa.

Poniżej prezentuję zapytanie dotyczące kosztów funkcjonowania w ostatnich latach MTBS w Myszkowie. Jest ono dosyć szczegółowe, ale odpowiedź na nie pozwoli wyrobić sobie zdanie na temat modus operandi wydawania w spółkach miejskich publicznych pieniędzy. Mieszkańcom miasta dostarczy wiedzy o tym jak funkcjonują te instytucje i ile nas jako podatników kosztują a dla mnie, jako radnego będą wyznacznikiem ewentualnych działań kontrolnych i naprawczych wobec tych podmiotów.

Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu udostępnię.