Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – Myszkowska Rada Biznesu

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – Myszkowska Rada Biznesu

Nie wiem czy Państwo wiecie, ale mamy w naszym mieście ciało doradcze i konsultacyjne działające przy burmistrzu , czyli Myszkowską Radę Biznesu. Postanowiłem sprawdzić według jakich zasad ona działa i jak pracuje. tak ważna bowiem instytucja społeczna musi być transparentna i dobrze służyć dobru publicznemu. Wniosek o udzielenie mi informacji publicznej dotyczącej Myszkowskiej Rady Biznesu złożyłem dnia 18 września 2020 roku. Jak tylko otrzymam odpowiedź, niezwłocznie z nią Państwa zapoznam.