Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – sieć wodociągowa przy ulicy Krasickiego w Myszkowie

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – sieć wodociągowa przy ulicy Krasickiego w Myszkowie

W dniu 14 lipca 2020 roku złożyłem do Urzędu Miasta i Gminy w Myszkowie wniosek o udzielenie mi informacji publicznej dotyczący systemu i zasad przyłączeń nieruchomości do sieci wodociągowej przy ulicy Krasickiego w Myszkowie. Wniosek mój jest wynikiem zgłaszania mi przez mieszkańców miasta wątpliwości co do miejskiej polityki podłączania domów do sieci wodociągowej w tym rejonie.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z niniejszym wnioskiem, jak tylko otrzymam nań odpowiedź, niezwłocznie się nią z Państwem podzielę.