Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – ulica Krasickiego

Wniosek radnego o udzielenie informacji publicznej – ulica Krasickiego

2 maja 2020 roku złożyłem na ręce pana burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka wniosek o udostępnienie mi informacji publicznej.

Od dłuższego czasu jednym z problemów , z którymi borykają się nasze władze samorządowe jest kwestia remontu ulicy Krasickiego. Burmistrz wielokrotnie powtarzał ze remont tej ulicy jest realizacja między innymi woli mieszkańców miasta wyrażonej w stosownej petycji. Jako, że taki dokument nie został nigdzie opublikowany, poprosiłem o jego upublicznienie i udostępnienie mi.

Kwestia publikacji petycji na BiP Myszkowa była już zresztą poruszana. Napisałem nawet interpelację dotyczącą terminowego publikowania interpelacji przez Urząd miasta. Dostępna jest ona tutaj

Poniżej przedstawiam mój wniosek. Odpowiedzi Urząd Miasta Myszkowa musi udzielić w ciągu 14 dni, od momentu wpłyniecie doń mojego zapytania. Niezwłocznie jak tylko odpowiedź uzyskam, podzielę się nią z Wami drodzy myszkowianie.