Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Segregacja śmieci

Segregacja śmieci

Dotyczy: Wyposażenie Urząd Miasta i podległych mu instytucji w kosze do segregacji śmieci 

Nie od dzisiaj uczymy dorosłych mieszkańców i dzieci, że segregowanie odpadów to pożyteczna umiejętność. Lepiej przez to chronimy przyrodę, zachowujemy się proekologicznie, no i… oszczędzamy pieniądze. Wywóz posegregowanych śmieci kosztuje nas dużo mniej. Dzisiaj należy spytać, czy władze Myszkowa dostatecznie wyposażyły Urząd Miasta i podległe mu instytucje w kosze do segregacji śmieci.

 Interpelacja nr 15/4/2/2020  


Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej. 

Zwracam się do Pana Burmistrza Miasta Myszkowa o zakup do swoich podległych jednostek, w tym szczególności dla szkół podstawowych, koszy do segregacji odpadów.

Będąc w komisji powołanej na zbadanie problemów miasta z gospodarką odpadami, śledzę na bieżąco, w jaki sposób miasto dba o ochronę środowiska. Jak wiemy, są podniesione opłaty, śmieci niesegregowane są liczone dwa razy drożej. Gmina uczy, jak mieszkańcy mają segregować śmieci w domu. Mieszkańcy będą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje odpady. Segregują, aby płacić mniej. Dobrym przykładem, idącym z góry, jest ustawienie koszy w Urzędzie Miasta. Nic tak nie boli, jak wymaganie od mieszkańców podnoszenia standardów, a niedotrzymywanie swoich. 

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest kształcenie młodzieży w zakresie segregacji odpadów, zarówno poprzez edukację jak również poprzez wychowanie w domu. Na dzień dzisiejszy dziecko jest uczone w domu, jak ma segregować śmieci, natomiast szkoła i podległe mu jednostki nie umożliwiają mu korzystać z wypracowanych nawyków, gdyż nie umożliwia segregacji odpadów. 

Dla przykładu kilka zdjęć, jak ładnie prezentują się kosze do segregacji śmieci w innych szkołach. Mając na uwadze fakt, iż powyższa sprawa ma istotne znaczenie dla gminy i jej mieszkańców, interpelacja jest potrzeba i zasadna.