Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wywóz odpadów na pola w rejonie ulicy Sikorka, w myszkowskiej dzielnicy Mrzygłódka (34/28)

Wywóz odpadów na pola w rejonie ulicy Sikorka, w myszkowskiej dzielnicy Mrzygłódka (34/28)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z doniesieniami mieszkańców Myszkowa lokalnych mediów o wywożeniu w dniach 24 i 26 września 2020 roku nieczystości i odpadów na pola w rejonie   ulicy Sikorka w myszkowskiej dzielnicy Mrzygłódka, proszę o odpowiedź na następujące pytania : 

  1. Jaki jest stan wiedzy Urzędu Miasta Myszkowa na temat tego wydarzenia i wywożonych substancji ? 
  2. Jakie organy kontrolne zostały powiadomione o akcji wywożenia odpadów. Czy są już wyniki kontroli ? Jeśli tak to proszę o ich przedstawienie .
  3. Czy firma dokonująca składowania nieczystości miała zgodę  na to ze strony Urzędu Miasta ? 

Uzasadnienie  

Akt wywozu nieczystości na myszkowskie pola wywołał ogromne zaniepokojenie mieszkańców miasta oraz duże zainteresowanie mediów lokalnych i regionalnych. W trosce o czystość środowiska i zdrowie myszkowian składam niniejszą interpelację