Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Testy koronawirus

Testy koronawirus

Dotyczy: zakupu testów na obecność koronawirusa dla pracowników miejskich służb 

 Interpelacja nr 24/06/04/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, oraz walką z pandemią koronawirusa, wnoszę o zakup dla pracowników miejskich służb, najbardziej narażonych na zakażenie testów na obecność koronawirusa.

Uzasadnienie  

Rozwiązanie proponowane powyżej, zgodne jest moim zdaniem z aktualną wiedzą medyczną dotyczącą sposobu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz walki z pandemią. Pracownicy służb miejskich – stale stykający się z ludźmi ( na przykład straż miejska, pracownicy MOPS-u ) nie tylko sami są bardzo podatni na zakażenia, ale też mogą być jego ewentualnym źródłem, sami często nawet o tym nie wiedząc ( choroba przebiegać może bowiem bezobjawowo ). W związku z tym zasadne i logiczne jest by zakupić testy na koronawirusa i osoby te regularnie ( zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą służb medycznych ) poddawać tymże testom. Zapobiegnie to zwiększeniu liczby zakażeń i ograniczy zasięg epidemii. Uratuje też ludzkie zdrowie a być może nawet życie. Nadmieniam, że są już samorządy( samorząd mazowiecki – 7000 testów) kupujące dla swoich pracownikom zestawy testowe, i my – jako samorząd myszkowski powinniśmy zrobić to samo.