Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Zamknięty przejazd kolejowy. Remont przejścia dla pieszych i rowerzystów. (61)

Zamknięty przejazd kolejowy. Remont przejścia dla pieszych i rowerzystów. (61)

W obecnej interpelacji zwracam uwagę na konieczność dokładnego oznakowania oraz wyrównania nawierzchni przejścia dla pieszych i rowerzystów przez remontowany przejazd przy ulicy Koziegłowskiej, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom naszego miasta podczas korzystania z niego. Obecny stan drogi, charakteryzujący się pofałdowaną nawierzchnią, utrudnia nie tylko przejazd rowerem, ale również stwarza zagrożenie dla pieszych. Dlatego istotne jest przeprowadzenie prac naprawczych, aby zapewnić odpowiednie warunki podróży oraz bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi.

Dotyczy: Zamknięty przejazd kolejowy w ul. Koziegłowskiej, przejście dla pieszych i rowerzystów. 

 Interpelacja nr   61/06/2023

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przejazdu kolejowego. Dostałem dużo informacji od osób mieszkających przy tym przejeździe o nieprawidłowościach.  Organizacja ruchu przy tego typu remontach powinna być planowana indywidualnie. Wyznacza się przejście dla pieszych (i często także rowerzystów), jeśli jest ono całkowicie bezpieczne. Proszę o dokładne oznaczenie i wyrównanie nawierzchni przejścia, tak aby mieszkańcy dzielnicy Nowa Wieś mogli bezpiecznie z niego korzystać.

Uzasadnienie  

Proszę o dokładne oznaczenie i wyrównanie nawierzchni przejścia oraz odpowiednie rozgraniczenie, tak aby nie było zagrożenia dla osób tam przechodzących. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców naszego miasta.

Niestety, obecnie droga jest pofałdowana i trudno jest przejechać nią rowerem. Proszę o dokładne oznaczenie i wyrównanie nawierzchni przejścia, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z niego. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców naszego miasta.