Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Zanieczyszczona rzeka Warta (59)

Zanieczyszczona rzeka Warta (59)

Rzeka Warta jest ważnym elementem ekosystemu naszego miasta i regionu, a jej zanieczyszczenie może mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców. Normalnie rzeka jest przejrzysta i widać w niej ryby, często można też spotkać nad nią wędkarzy. Ale dzisiejszy stan rzeki jest tragiczny, rzeka została kompletnie zamulona i na brzegach widać jasnoszary osad. Jest to stan, którym jak najszybciej powinien zająć się wydział ochrony środowiska.

Dotyczy: Zanieczyszczona rzeka Warta na terenie miasta Myszkowa  

 Interpelacja nr   59/03/2023  

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zanieczyszczenia rzeki Warty na terenie naszego miasta. Od kilku dni w rzece pojawił się brzydki zapach, a co ważniejsze, rzeka zmieniła kolor na mętny i zanieczyszczony. Do niniejszej interpelacji załączam zdjęcia

Uzasadnienie  

Jest to sytuacja niepokojąca i wymagająca natychmiastowej reakcji. Rzeka Warta jest ważnym elementem ekosystemu naszego miasta i regionu, a jej zanieczyszczenie może mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców. Normalnie rzeka jest przejrzysta i widać w niej ryby, często można było też spotkać wędkarzy. Na dzień dzisiejszy stan rzeki jest tragiczny, rzeka kompletnie zamulona i na brzegach widać jasnoszary osad.

Osobiście zgłosiłem problem do wydziału ochrony środowiska, natomiast dodatkowo zgłaszam to pisemnie, aby przyspieszyć i nadać mocy prawnej ważnej sprawie, jakiej jest nasza rzeka.

Proszę o przekazanie sprawy do specjalnych jednostek, takich jak Wody Polskie, w celu podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska i podjęcia działań mających na celu jego eliminację. Uważam, że jest to sprawa pilna i wymagająca szybkiej reakcji.