Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Konkurs „Zdrowy samorząd” – czy Myszków do niego przystąpił? (46)

Konkurs „Zdrowy samorząd” – czy Myszków do niego przystąpił? (46)

Z zainteresowaniem i troską o zdrowie oraz dobro mieszkańców Myszkowa, pragnę zapytać, czy nasze miasto wzięło udział w czwartej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”, którego termin zgłaszania projektów upłynął w piątek, 23 kwietnia. Cel tego konkursu jest niezmiennie ważny i wartościowy — ma on na celu wyróżnienie oraz nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które skutecznie i efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną oraz profilaktyką wybranych schorzeń i czynników ryzyka.

W ubiegłorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 135 programów zdrowotnych, co świadczy o dużym zainteresowaniu samorządów tego typu inicjatywami. Udział w konkursie nie tylko stanowi szansę na uzyskanie prestiżowego wyróżnienia, ale także pozwala na ocenę efektywności działań prozdrowotnych prowadzonych przez dany samorząd oraz może przyczynić się do kreowania pozytywnego wizerunku miasta.

Dlatego też, biorąc pod uwagę znaczenie oraz potencjalne korzyści z udziału w Konkursie „Zdrowy Samorząd”, warto zastanowić się nad zaangażowaniem naszego miasta w tego typu aktywności. Udział w konkursie może być także swoistym audytem naszych działań prozdrowotnych, pozwalającym na ocenę ich skuteczności oraz identyfikację obszarów, które wymagają dalszego rozwoju.

Dotyczy: udziału Gminy i Miasta Myszkowa w 
„Zdrowy Samorząd”

Interpelacja nr 46/06/05/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  do  piątku (23 kwietnia) można było wysyłać zgłoszenia do udziału w czwartej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”, chciałbym zapytać, czy nasze miasto zgłosiło akces do tegoż konkursu. 

Uzasadnienie  

Celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka. W ramach ubiegłorocznej edycji Konkursu do organizatorów wpłynęło z całego kraju  135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa i sądzę,  że warto byśmy i my — miasto i gmina Myszków brali udział w tego typu aktywnościach. Pomagają one w kreowaniu dobrego wizerunku Myszkowa, stanowią też swoisty audyt tego jak kreujemy nasze działania prozdrowotne.