Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Analiza mojej ankiety dla mieszkańców Myszkowa – część 2

Analiza mojej ankiety dla mieszkańców Myszkowa – część 2

Część 2 

Ostatnio omawiałem pytanie pierwsze z mojej ankiety dla myszkowian : “ Co się Pani / Panu podoba w naszym naszym mieście i dlaczego ? “ Z opracowaniem tego materiału możecie się Państwo zapoznać tutaj :

Dziś zapraszam do lektury analizy pytania drugiego : “ Co się Pani / Panu nie podoba w naszym mieście i dlaczego ? “ No to, zaczynamy.

Odpowiedzi są tutaj dużo bardziej zróżnicowane niż w części pierwszej. Analiza ich jest jednak bardzo cenna, bo są one dosyć obszerne i wskazują na konkretne problemy naszego miasta. Oczywiście są to oceny subiektywne respondentów, nie muszą one zawsze odnosić się do faktów. Dlatego interesowały mnie w tej części ankiety nie tyle poszczególne, opisywane w niej przypadki – nie mamy przecież możliwości zweryfikowania prawdziwości części przedstawianych tu tez  – ile ogólne tendencje i płaszczyzny funkcjonowania miasta, które są wskazywane przez ankietowanych jako konieczne do naprawy .

Co więc się myszkowianom w Myszkowie nie podoba ?

Duże kontrowersje budzi kwestia opłat za śmieci. W sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo kto chce płacić więcej ? W tej sprawie oddajmy głos ankietowanym , nie podobają im się ( pisownia oryginalna ) : 

Ceny za wywóz śmieci, opłata powinna być od wagi, a nie od pojemnika, nie ważne czy w danym miesiącu wystawie pojemnik, czy nie. Płacić i tak trzeba 🙁

Opłata za śmieci w tak trudnym czasie podnosić opłaty to jest kpina przy 4 osobowej rodzinie to nie mały wydatek a już nie wspomnę o niesegregowanych w Warszawie jest taniej czy pobliskich miastach “ 

Respondenci zwracają też uwagę na brak estetyki miejskiej przestrzeni, dostrzegając w niej dużo chaosu i zwyczajnego braku dbałości o przestrzeń publiczną.Wskazywane są nawet konkretne miejsca do  rewitalizacji, bądź wręcz generalnego jak się wydaje,  remontu : fontanna na Światowidzie,  elewacja szkoły przy ulicy Jaworznickiej, park koło ośrodka zdrowia przy ulicy Strażackiej. Znowu oddajmy głos ankietowanym :

brak elementarnego porządku w domenie publicznej

brak zieleni, brudno, smog, brak polityki przestrzennej, źle zarządzanie “

Ogólny brud; brak centrum w rodzaju rynku bądź „starówki”; szmaciane niby reklamy wiszące prawie wszędzie

“  Szkoła na ul Jaworznickiej jest okropna wizualnie z zewnątrz, ruiny fontanny na ul .Partyzantów

Nie podoba mi się park koło ośrodka zdrowia na Strażackiej. Jest nudny, szary, ponury. Fontanna wygląda okropnie, jak robi się ciepło to menele przesiadują na ławkach, zaczepiają ludzi.”

Obskurny wizerunek miasta “ 

 “ Odnowa centrum miasta i nie chodzi mi teraz teren Placu Dworcowego ale np o odnowienie parku na ulicy Spółdzielczej, chodzi zrobienie kostki bo jak pamiętam nic się tam nie ( dzieje )  Fontanna na Światowicie zrobienie od nowa “ 

Nie podoba mi się to że główne ulice miasta są w miarę zadbane a te boczne za dziurawe, stare i zapadające się chodniki.” 

Pojawiają się też w wypowiedziach naszych respondentów kwestie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Ważne z punktu widzenia służb za to bezpieczeństwo odpowiedzialnych : 

Mamy policje, po którą i tak trzeba dzwonić w godzinach późnych a to wtedy najwięcej się dzieje.Nie podoba mi się to w jaki sposób jest egzekwowanie zakazów przebywania ludzi na ZSP nr 5. Częste skargi, prośby o monitoring nic nie dają – w okresie letnim można posłuchać jak na „piątce” nastolatkowie i starsi, chwalą się czy ktoś z kimś spał czy nie itp.”

Nie podoba mi się park koło ośrodka zdrowia na Strażackiej. Jest nudny, szary, ponury. Fontanna wygląda okropnie, jak robi się ciepło to menele przesiadują na ławkach, zaczepiają ludzi.” 

Szczególne miejsce, choć trudno powiedzieć że zaszczytne,  w opiniach ankietowanych zajmują miejskie drogi i chodniki. Badani skarżą się na ich fatalny stan, brak koniecznych remontów oraz brak dbałości władz miejskich o nie. Zacytujmy znowu ankietowanych : 

Stan dróg ,brak miejsc gdzie można odpocząć

Jedyne co razi mnie w mieście to tragiczny stan dróg i chodników… “ 

Brakuje ścieżek rowerowych, chodniki przy drodze 789 na Poraj nie są odśnieżane, wiele dróg jest dziurawych

ul Bory nie ma chodników strach wyjść z domu

brak chodnika na Będusz ( masakra!) “ 

Nie podoba mi się to, że główne ulice miasta są w miarę zadbane a te boczne za dziurawe, stare i zapadające się chodniki

Bardzo często ankietowani piszą też o wiadukcie, a właściwie o stanie w jakim on się obecnie znajduje :

Nie rozumiem dlaczego Myszków jest tak podle traktowany odnośnie wiaduktu przez GDDKiA

Wiadukt jest w stanie masakrycznym

Wiadukt. Ponieważ zaraz się zawali

Osobne miejsce w swych ocenach myszkowianie poświęcili władzom naszego miasta. Oto co budzi niezadowolenie mieszkańców: 

Władza

Burmistrz miasta i złe zarządzanie

Kolesiostwo “ 

Kumoterstwo w urzędach” 

Minimalizm władz miasta polegający na braku zainteresowania sprawami miasta należącymi do gestii powiatu lub województwa – brak wywierania nacisku na ww podmioty.” 

Zarządzanie jest dość ubogie mieszkańcy nie czują wsparcia ze strony osób zarządzających miastem. ( … )  jak również dla starszych osób wiele obietnic które rzadko są spełniane w taki sposób jaki był omawiany. ( … ) Kultura wielu osób w Urzędach bo często człowiek się czuje że komuś przeszkadza w kawie i w plotkowaniu i formy odzewu tych osób też jest poniżej kultury ponieważ takie osoby same powinny doradzać i informować np o co można się starać lub co można jeszcze uzyskać a nie rzucać tekstem „nie powinnam panu tego mówić ale jak pan chce to można złożyć takie pismo….” 

Burmistrz nie pisze wniosków, nie informuje mieszkańców o sytuacji remontowanych odcinków.” 

Krytykowany jest także niedobór w mieście miejsc do wypoczynku dla osób starszych i młodzieży, brak samorządowego, darmowego  żłobka, odpływ z miasta osób wykształconych i wartościowych ( ale to problem większości chyba małych miast w Polsce ) ,  fatalnie ułożone rozkłady jazdy komunikacji miejskiej oraz brak miejsc rekreacyjnych dla zwierząt. 

Dla mnie jako radnego, najistotniejsze jest to, że ankieta wskazała konkretne obszary funkcjonowania miasta, w jakich potrzebne są szybkie działania. Są nimi : miejska sieć komunikacyjna ( drogowa ) ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu, kwestie opłat śmieciowych, poprawa estetyki miejskiej i czystość na ulicach, oraz podejście urzędników i władz miejskich do mieszkańców. Tymi sprawami trzeba się będzie koniecznie zająć i to w najbliższym czasie. 

Jako mieszkaniec miasta i jego radny mam nadzieję , że gdy za rok powtórzę to badanie ( a powtórzę je na pewno ) to nie będzie wśród odpowiedzi zdania , które szczególnie utkwiło mi w pamięci. Niech będzie ono podsumowaniem tej części opracowania i swoistym memento dla wszystkich współtworzących miejską, myszkowską rzeczywistość :

“ ( Zmieńmy )  hasło „Myszków rozwija możliwości „bo to nijak ma się ( do tego )  jaka sytuacja zła jest dla normalnych osób a nie zamożnych “ 

Ciąg dalszy nastąpi…