Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Andrzej Duda , 12 lipca, TAK

Andrzej Duda , 12 lipca, TAK

Końca powoli dobiega długa bardzo i tocząca się w specyficznych, trudnych warunkach kampania wyborcza. 12 lipca, świadomie zagłosuję na obecnego prezydenta Pana Andrzeja Dudę.

Głos swój oddam na człowieka, dla którego ważne są wartości rodzinne, który otwarcie też przyznaje się do swej religijności i tego, jak ważny jest dlań pierwiastek duchowy. To ważne dla mnie. Tak samo jak i to , że Pan Prezydent będąc gorliwym i dobrym katolikiem, nigdy nie dał odczuć ludziom innych religii lub prezentującym światopogląd ateistyczny , że są gorsi i że nie jest także, i ich prezydentem. To się ceni i docenia. Więc cieszę się, że mogę ze spokojem zagłosować na prezydenta wszystkich Polaków.

Dumny jestem, że mogę oddać swój głos na człowieka wartości tradycyjnych, dla którego rodzina to rodzina, honor to honor, a Polska to Polska. Jako radny i obywatel w pełni utożsamiam się z tymi wartościami. Które zresztą mają walor i wydźwięk uniwersalny. Więc po raz kolejny mogę ze spokojem napisać : oddaję głos na mojego – naszego Prezydenta. Pana Andrzeja Dudę.

Głos oddaję na człowieka wykształconego i pracowitego. Sam jako radny staram się rzetelnie wypełniać swe obowiązki, na sesjach rady, komisjach a także na innych płaszczyznach działalności przypisanej radnym. Doceniam więc szczególnie, pracowitość i rzetelność w podchodzeniu do obowiązków Pana Prezydenta. Po raz kolejny – ma Pan mój głos Panie Prezydencie

12 lipca 2020 roku wybiorę po raz kolejny : Uczciwość, Rzetelność, Wiedzę i Silną, Bogatą Polskę. Których gwarantem jest Pan Andrzej Duda.

Panie Prezydencie – ma Pan mój głos !