Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ankieta dla mieszkańców Myszkowa

Ankieta dla mieszkańców Myszkowa

Zarządzanie miastem to sprawa niełatwa. I nie tylko dlatego, że współczesny świat stawia przed samorządowcami wymóg wiedzy niemalże omnipotentnej. Księgowość, finanse publiczne, zarządzanie kryzysowe, kultura, opieka zdrowotna, oświata – to tylko niektóre kwestie na których muszą znać się samorządowcy. Jednak aby gmina czy miasto dobrze działały potrzeba jeszcze jednego – wiedzy o tym czego oczekują mieszkańcy. Jeśli jesteśmy bowiem wójtem, burmistrzem i prezydentem albo radnym nasze prywatne opinie dotyczące dobra wspólnego, samorządowego są nieistotne. My mamy nie tylko prawo ale i obowiązek wiedzieć jaka jest wola tych którzy nas zatrudniają – czyli mieszkańców. To z ich woli i za ich podatki zarządzamy miastem. Słowo “ zarządzamy “ także jest tu kluczowe – nie mamy żadnej bowiem władzy, nad nikim. My tylko jako samorządowcy zostaliśmy zobowiązani przez lokalną społeczność do zarządzania jej majątkiem i jej sprawami. Tak po prostu.

Aby powyższe słowa mogły przełożyć się na praktykę, potrzebna jest rzetelna wiedza o tym jak żyją nasi wyborcy, czego potrzebują, co im się w otaczającej ich przestrzeni podoba a co nie. I to jest pierwszy powód dla którego skonstruowałem i przedstawiłem Wam drodzy myszkowianie moją ankietę. Jako radny miasta Myszkowa chcę wiedzieć jak Wam się tutaj żyje, jak nas – samorządowców oceniacie, czego tak naprawdę potrzebujecie. Zebrane informacje pozwolą mi na dopasowanie mojej aktywności jako radnego do Waszych potrzeb.

Mam jednak jeszcze jeden cel.  Wierzę, że słowo “ samorządność “ nie jest tylko sloganem. Sądzę że udział obywateli w sprawowaniu władzy, szczególnie tej na poziomie lokalnym jest niezbędny do tego by ta władza rzeczywiście była skuteczna w działaniu, sprawcza. Musicie mieć – Wy mieszkańcy Myszkowa, możliwość współdecydowania o tym jak wydajemy publiczne pieniądze, jakie realizujemy inwestycje, które obszary przestrzeni publicznej muszą podlegać naprawie, a które wymagają jedynie regularnego korygowania. I pozyskaniu tej wiedzy, wiedzy o tym jak chcecie i możecie współuczestniczyć w zarządzaniu miastem, też moja ankieta służy. 

Zapraszam więc do wypełniania ankiety i zapewniam że Wasze opinie jako wykorzystam po to by wszystkim nam żyło się w Myszkowie lepiej

Wasz radny – Tomasz Załęcki