Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców 

Niezmiernie istotnym dla mnie tematem było zawsze bezpieczeństwo obywateli. W tej kwestii również podjąłem kilka konkretnych działań:

  1. Zabezpieczenia rozlewiska na Dotyku Jury. Obfite deszcze sprawiają często podtopienia na terenie rekreacyjnym w Parku Dotyk Jury. Nawierzchnie stają się śliskie, doły wypełnione są głębokimi, rozległymi kałużami. Moja interwencja dotyczyła po pierwsze zabezpieczenia i oznakowania terenu, aby nic nikomu się nie stało, po drugie zaś postulowałem podjęcie działań w celu zapobieganiu podtopieniom w przyszłości.
  2. Zabezpieczenie miejsc z materiałami niebezpiecznymi w dzielnicy Podlas. Zdenerwowani mieszkańcy zgłosili mi wywożenie tam tirami jakichś odpadów – prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków. Towarzyszył temu ogromnie nieprzyjemny, wywołujący mdłości smród. Mieszkańcy obawiali się o swoje zdrowie. Wezwałem odpowiednie służby, które skontrolowały i usunęły problem. 
  3. Karaluchy w budynkach MTBS. Najemcy lokali w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7 w Myszkowie zgłosili, że budynek ten jest opanowany przez plagę bardzo uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia karaluchów. W budynku tym znajdują się biblioteka i gabinety medyczne, a w sąsiedztwie przedszkole i market spożywczy. W związku z powyższym prosiłem o niezwłoczną dezynsekcję całego budynku i podjęcie działań mających na celu zapobieżenie tego typu sytuacjom w przyszJości. 
  4. Szczury na osiedlach w centrum Myszkowa. Mieszkańcy zgłaszali mi też plagę szczurów grasujących w budynkach w centrum Myszkowa. Zagrożenie, jakie niosą szczury, to przede wszystkim potencjalne ryzyko zdrowotne dla ludzi. Szczury są nosicielami wielu chorób zakaźnych. Mogą także przenosić pasożyty, takie jak pchły czy roztocza. Ponadto szczury mogą powodować szkody materialne poprzez gryzienie kabli elektrycznych, zniszczenia zapasów żywności oraz uszkodzenia infrastruktury budynków. Ich obecność wpływa negatywnie na jakość życia i komfort mieszkańców. Dlatego też podjąłem temat i zażądałem natychmiastowej deratyzacji tej dzielnicy.
  5. Monitoring Myszkowa. Napisałem w tej sprawie pilną interpelację. Chciałbym bowiem, aby miasto było lepiej monitorowane i miało odpowiednie oznaczenia przy drogach głównych (Miasto monitorowane). Lepszy monitoring Myszkowa to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, która może przynieść wiele pozytywnych efektów. Uważam, że założenie systemu kamer przy drogach wlotowych do miasta oraz w kilkunastu strategicznych jego punktach to dla miasta nieznaczny koszt w stosunku do uzyskiwanych korzyści. Kamery rejestrują obraz w miejscach publicznych, co zapobiega przestępstwom i wykroczeniom, pozwala reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, skutecznie pomaga w identyfikacji sprawców przestępstw i znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz tego monitoring może być pomocny w poszukiwaniu osób zaginionych, ułatwić identyfikację sprawców wykroczeń, np. zaśmiecania, a także wprowadzić lepsze zarządzanie ruchem drogowym – monitoring skrzyżowań, kontrola prędkości, zapobieganie wypadkom.

Interpelacja dot. monitoringu miasta
Interpelacja dot. dezynsekcji budynku przy ul. Pułaskiego 7