Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ulica Kwiatkowskiego – brak fragmentu chodnika (66)

Ulica Kwiatkowskiego – brak fragmentu chodnika (66)

Ulica Kwiatkowskiego jest ulicą osiedlową w centrum miasta, z której korzysta naprawdę wielu mieszkańców. Na długości ok. 30 metrów brakuje przy niej chodnika i mieszkańcy są zmuszeni wchodzić na ruchliwą ulicę lub iść ten odcinek po błocie. Dotyczy to znacznej grupy osób, ponieważ w sąsiedztwie znajdują się liczne obiekty użyteczności publicznej: przedszkole, Jurapark, szkoła, kancelarie notarialne, budynek sądu, sklepy, bar itd. Brak chodnika należy zatem jak najszybciej naprawić.

Dotyczy: Brak fragmentu chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego.

Interpelacja nr 66/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie braku chodnika przy fragmencie ulicy Kwiatkowskiego w Myszkowie, na odcinku około 30 metrów. Mieszkańcy, którzy chcą tamtędy przejść, zmuszeni są do chodzenia po jezdni lub po błocie, co stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i komfortu.

Brak chodnika jest szczególnie uciążliwy dla:

  • Rodziców z małymi dziećmi: Jazda wózkiem dziecięcym po jezdni lub błocie jest niezwykle trudna, a często wręcz niemożliwa, jak wiemy, obok jest przedszkole. 
  • Młodzieży, niedaleko jest Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
  • Osób starszych i niepełnosprawnych: Brak chodnika utrudnia im poruszanie się, co ważne, obok jest kilku notariuszy. 
  • Mieszkańców, którzy chcą korzystać z pobliskich sklepów, JURAPARK Myszków, przystanków autobusowych, budynku sądu: Brak chodnika zmusza ich do pokonywania niebezpiecznego odcinka drogi bez odpowiedniej infrastruktury.

Należy zwrócić uwagę, że ulica Kwiatkowskiego jest ulicą osiedlową w centrum miasta, z której korzysta naprawdę wielu mieszkańców, dlatego sytuacja ta wymaga natychmiastowej interwencji. Przypominam również, że brak chodnika jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne wybudowanie chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego w Myszkowie, na odcinku około 30 metrów, o zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie, m.in. poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz o przeprowadzenie kontroli innych ulic osiedlowych pod kątem dostępności dla pieszych.

Skoro stać gminę Myszków jak to było kilka miesięcy temu, aby zburzyć istniejący dobry długi chodnik na ulicy Kościuszki i za niemałą kwotę zbudować nowy, to wypadałoby w centrum Myszkowa zbudować chodnik od podstaw. 

W załączniku pokazuje zdjęcia, robione w czasie gdzie nie było opadów. proszę sobie wyobrazić co tam sie dzieje jak spadnie większy deszcz. Centrum miasta przy Sądzie rejonowym. 

Proszę o pisemną odpowiedź na pytania:

  • Kiedy zostanie wybudowany chodnik przy ulicy Kwiatkowskiego?
  • Jakie środki finansowe miasto zamierza przeznaczyć na ten cel?
  • Jakie działania miasto podejmie, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie?

Uzasadnienie: 

Brak chodnika stanowi zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców Myszkowa. Negatywnie wpływa również na wizerunek miasta. Ponadto może zniechęcać mieszkańców do korzystania z pobliskich sklepów i placówek. Wypada wspomnieć, że budowa chodnika jest inwestycją, która zwróci się w postaci zwiększonego bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Brak tych kilkudziesięciu metrów chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego to problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania. Wierzę, że władze miasta dostrzegają wagę tego problemu i podejmą kroki w celu jego rozwiązania. Wspólnie możemy doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.


AKTUALIZACJA:

Odpowiedź na interpelację 7.03.2024r.Pobierz