Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Budowa kanalizacji w Mrzygłodzie

Budowa kanalizacji w Mrzygłodzie

Pragnę poinformować Państwa o inicjatywie, jaką w najbliższym czasie chciałbym podjąć i zrealizować w naszej dzielnicy Myszkowa, w naszym Mrzygłodzie.

Budowa oczyszczalni w Mrzygłodzie

Opracowałem plan budowy oczyszczalni ścieków dla Mrzygłodu.
Przeprowadziłem wiele spotkań z inżynierami, urzędnikami innych gmin, oraz z dyrektorami wodociągów w tym z Dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie. Wnioski łączą się jedną całość. Oczyszczalnia w Mrzygłodzie powinna powstać jak najszybciej. Niezależna oczyszczalnia ścieków jest jedyną szansą na to, by Mrzygłód mógł mieć kanalizację.

Mówimy tu o małej, nowoczesnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy rzece Warcie.
Przykładowa mała oczyszczalnia. Zdjęcia poniżej podobnej oczyszczalni.

Zalety oczyszczalni w Mrzygłodzie.

 • wysoka stabilność i efektywność procesu
 • możliwe modułowe rozszerzenie technologii
 • minimalne koszty operacyjne
 • minimalne wymagania na powierzchnię zabudowy
 • niski poziom hałasu
 • automatyczna praca z niskimi nakładami na nadzór
 • ultranowoczesna oczyszczalnia

Dlaczego budować oczyszczalnie w Mrzygłodzie

Mrzygłód administracyjnie jest przyłączony do Myszkowa. Dziś już mało kto pamięta że był czas, że Zawiercie chciało mieć Mrzygłód jako swoją dzielnicę .

 • – Jesteśmy dzielnicą Myszkowa, ale najdalej oddaloną od centrum miasta, zwłaszcza teren Mrzygłódki i Sikorki. W tym przypadku odległość ma znaczenie.
 • – Przybliżona trasa to około 13 km   link https://goo.gl/maps
 • – Czas transportu ścieku z Sikorki do oczyszczalni w centrum, przy obecnej zabudowie, mógłby trwać nawet 3 doby.
 • – Budowa kanalizacji do samego Myszkowa, wraz z przebudową istniejących kanalizacji i modernizacji przepompowni pochłonęły by ponad 20 mln złotych. Taki jest relatywny koszt budowy kanalizacji omijając drogi wojewódzkie i powiatowe . Mówimy o jednej nitce głównego węzła kanalizacji.
 • – Koszty związane z transportem ścieków do oczyszczalni byłyby bardzo wysokie i w konsekwencji zarząd wodociągów musiałby podnieść proporcjonalnie ceny dla wszystkich mieszkańców Myszkowa.
  Koszty te związane byłyby z energią dla przepompowni, serwisami oraz innymi opłatami między innymi dla PKP za przekop i korzystanie z ich terenu. Opłaty są wszędzie nawet do UM w Myszkowie.
 • – Paradoksalnie, na cenę wody wpływa m.in. budowanie przez gminę nowych odcinków kanalizacji i przekazywanie ich ZWiK. Spółka ZWiK  musi odprowadzić bowiem następnie do gminy podatek w wysokości 2 proc. wartości takiej budowli, co w przypadku kanalizacji w Mrzygłodzie da kwotę ponad 40 tys. zł., a to dolicza się później do kosztów utrzymania spółki, a następnie do rachunków wszystkich odbiorców.
 • – Według obowiązującego prawa, mając własną oczyszczalnię w Mrzygłodzie, możemy mieć odrębny cennik kanalizacji wyliczony na podstawie kosztów tej oczyszczalni, z racji że będzie to nowoczesna oczyszczalnia to koszty będą niższe.
 • – Nowa efektywna i nowoczesna oczyszczalnia, bez zbędnego wodociągu do Myszkowa, będzie miała niskie koszty, i tym samym mieszkańcy Mrzygłodu mogą mieć niższe rachunki za kanalizację niż pozostała część miasta.
 • – W styczniu został uchwalony budżet na rok 2019 i na Wieloletni Plan Finansowy – jest tam zapisana inwestycja budowy kanalizacji w dzielnicy “Podlas”. Dzielnica ta zostanie przyłączona do oczyszczalni w Myszkowie i tym samym moce przerobowe oczyszczalni myszkowskiej będą w dużej mierze wykorzystane, co za tym idzie oczyszczalnia w Myszkowie też będzie wymagała modernizacji, aby przyjąć większą część ścieków.
 • – Koszt nowoczesnej oczyszczalni ścieków, nie jest wysoki, dla Mrzygłodu oscyluje w kwocie około 2 mln złotych, ponadto na taką inwestycję są  duże dofinansowania sięgające nawet 85 procent. Reasumując, koszt inwestycji dla Myszkowa zmieściłby się w kwocie 400- 500 tys złotych.
 • – Ponadto Mrzygłód jest gęsto zaludniony. Jest to minusem teraz, kiedy stare nieszczelne szamba przeciekają i trują dookoła sąsiadów, ale plusem, gdy chodzi o budowę kanalizacji. Gęsta zabudowa nie wymaga tak dużych nakładów i odbiorców będzie, mam nadzieję, bardzo dużo.

Czy nam jest potrzebna oczyszczalnia w Mrzygłodzie

Jak widać wyraźnie na poniższym zdjęciu,  w Myszkowie jest sprzedawane około 1 mln m2 wody rocznie . Do kanalizacji wraca około 660 tys. Co dzieje się z resztą? Zostaje w gruncie, przy domach, przez dziurawe nieszczelne szamba w dzielnicach gdzie jest kanalizacja miejska.

W Mrzygłodzie ta różnica będzie ogromna, ponieważ póki co nie ma tu żadnej kanalizacji.

Zakład wodociągów i kanalizacji już przygotowuje dla Mrzygłodu bilans. Będzie on sporządzony na początku lutego. Gdy tylko będzie gotowy, udostępnię go do ogólnego wglądu.

Link do bilansu w Myszkowie , wkrótce pod tym samym linkiem będzie Bilans Mrzygłodu

link Bilans wodno – ściekowy
Dowiemy się ile wody jest pobranych z wodociągu, a ile wraca do oczyszczalni, różnica zostaje na naszych gruntach.  Można powiedzieć że Mrzygłód żyje na ekologicznej bombie.

Mrzygłód, a zwłaszcza Mrzygłód i Sikorka  jest na terenie gliniastym.
Mapa poniżej

link : Mapa geodezyjna Myszkowa

Jak wiadomo glina nie przepuszcza wody i ścieków, czyli te ścieki które wydostają się z nieszczelnych szamb rozpływają się po wodach gruntowych dokoła naszych domów.

Te osoby, które nie mają dostępu do wodociągu, przez korzystanie z wody gruntowej, są narażone na wiele chorób i poważnych zagrożeń zdrowotnych. Zwłaszcza dzielnica przy ulicy Siewierskiej jest bardzo skażona. Jest ona jak koryto, które gromadzi wody gruntowe i deszczowe, które niczym rzeka płyną ulicą. Wielu mieszkańców żartem wspomina,  że zimą lód ma tu często kolor żółty. Siewierska jest w dole i ma po obu stronach spady. Woda nie ma innej możliwości jak płynąć wzdłuż drogi czasami nad, czasami pod wodami gruntowymi.

Tak właśnie teraz są nowe programy ogólnopolskie na budowę dróg gminnych , właśnie teraz można tanio wybudować oczyszczalnie ścieków.


Bardzo zależało mi na tym, aby wodociąg w Mrzygłodzie obejmował wszystkie białe plamy i cieszę się że udało się przesunąć na ten cel środki.

Podstawa to zdrowie i czysta woda dla wszystkich.

Kiedy powstanie oczyszczalnia w Mrzygłodzie

To zależy od mieszkańców, od nas samych. Pokażmy wolę, że chcemy mieszkać w czystym środowisku. Niech jak najwięcej osób podpisze się pod petycją . Im więcej podpisów tym większe szansę na szybką realizację.
Zaproponowałem petycję do Burmistrza Myszkowa. Im więcej nas poprze ten projekt, tym szybciej on powstanie. Nie ukrywam, że są obawy, iż urząd będzie sceptycznie nastawiony na budowę kanalizacji w Mrzygłodzie. Pokażmy że chcemy i że potrafimy zadbać o nasze bliskie środowisko.
Problem leży w tym, iż nie każdy chce podłączyć się do kanalizacji. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest solidarność społeczna.
Nie ma nic gorszego jak zanieczyszczenia wokół naszych domów. Tu trzeba działać razem.

Co już jest zrobione i co jest w trakcie
– Są już przygotowywane podsumowania poprzednich koncepcji, jakie były robione w poprzednich latach.
– Z inicjatywy dyrektora, zakład wodociągów podsumuje to, co już było planowane . Zbierze wszystkie materiały.
– W trakcie przygotowania jest bilans wodno – ściekowy specjalnie dla Mrzygłodu .
Najwyższy czas aby przyjrzeć się faktom, a fakty są nieubłagane. Ścieki pływają dookoła nas w Mrzygłodzie.
– W ciągu najbliższych miesięcy po zapoznaniu się z dotychczasowymi koncepcjami, dyrektor ZWiK zaprosi firmy do przygotowania koncepcji budowy oczyszczalni i kanalizacji w Mrzygłodzie.
– W tym roku zapewne będzie przygotowywana cała dokumentacja , tak aby uzyskać pozwolenie i zdążyć skorzystać z dofinansowań, które będą w przyszłym 2020 roku.
Wpierw buduje się oczyszczalnie, a potem kanalizację. Całość realizuje się etapami w zależności od budowy dróg w Mrzygłodzie.
Tak to jest możliwe! Skoro dało się znaleźć 2,8 mln złotych na rozbudowę wodociągów w Myszkowie, to na pewno uda się pociągnąć temat z oczyszczalnią ścieków w Mrzygłodzie. Ja jako radny zrobię wszystko aby ta inwestycja nie była tylko projektem na papierze.
Co najważniejsze jest możliwość uzyskania pozwolenia na budowę “z.r.i.d.”
Decyzja z.r.i.d. jest ważna bezterminowo. Reasumując, budujemy oczyszczalnię i powoli realizujemy kolejne etapy budowy kanalizacji. Mamy jedno pozwolenie ważne bezterminowo i nie musimy go co jakiś czas odnawiać, co byłoby kosztowne i czasochłonne.

Gdyby wszystko odbywało się w dobrym tempie , oczyszczalnia mogłaby już być za 2 lata.

Koszty budowy oczyszczalni ścieków w Mrzygłodzie oraz koszty zamówień w Myszkowie

a) Koszty budowy kanalizacji są niższe, niż mogłoby się wydawać.
Koszt budowy oczyszczalni to mniej więcej 2 mln złotych. Mówimy tu o budowie pod klucz: Projekty w budowę oczyszczalni są wysoko dofinansowane , czasem nawet 80 procent .
Jest szansa iż kwota dla miasta mogłaby wynieść tylko 400 tys złotych , dosłownie 400 tys zł

Co wchodzi w budowę oczyszczalni :
Konsultacje społeczne
Przygotowanie procedury przygotowawczej
Bilans wodno ściekowy dla dzielnicy Mrzygłód
Koncepcja przestrzenna sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni
Studium czyli gospodarka ściekowa w dzielnicy Mrzygłód koncepcja kanalizacji sanitarnej
Przygotowywanie dokumentacji projektowej
Ewentualne wykupienie działki pod oczyszczalnie.
Pozwolenie na budowę “z.r.i.d.”
Ogłoszenie przetargu na budowę oczyszczalni
Wnioski na finansowanie inwestycji
Uruchomienie inwestycji

b) Jakie teraz są koszty i dlaczego jest to źle robione.
Wyjaśniam poniżej. Dla przykładu podam realizację ostatniej inwestycji w Mrzygłodzie , mianowicie “usunięcie rozlewiska na ulicy nadrzecznej w Myszkowie – Mrzygłodzie” Realizacja miałaby polegać na przygotowaniu projektu – kwota około 2-5 tys złotych , oraz wykonaniu studzienki wraz z rurą długości kilkunastu metrów. Koszt maksymalnie około kilkanaście tysięcy złotych. Miasto przygotowało przetarg na 30 tys a zgłosiły się firmy – jedna na 52 tys a druga na 175 tys link Przykładowy przetarg

Jestem po rozmowach z firmą SANIKO , oraz ZWiK – Prezesi tych firm mogliby to zrobić taniej . Można ustalić stawkę aby proste naprawy i małe modernizacje dróg wykonywały spółki z UM Myszkowa
Nie trzeba szukać firm z daleka, zorganizować specjalny przetarg i kilka razy go unieważniać a i tak ceny są astronomiczne. Nie wszystko trzeba zlecać firmom zewnętrznym skoro mamy dwie spółki miasta które mają sprzęt możliwości i z chęcią wykonują takie zadania.
Nie ukrywam, że na komisji finansów nowa rada za moją namową omówi ten problem , w taki sposób nic w Myszkowie się nie zbuduje. Czas to zmienić .

d) Drogi – temat stary jak świat.
Jak widać w budżecie, od lat ciężko się buduje drogi bez dofinansowania. Właśnie dlatego, że nie są one tak wysoko dofinansowane jak drogi z kanalizacją ściekową. Najlepszym przykładem jest ulica Siewierska. Miała być remontowana od lat, Rok temu była zapisana w budżecie i dziwnym trafem rok temu, z nieznanych powodów, została wykreślona z listy!! W tym roku pewnie też by nie byłoby odpowiednich funduszy, ponieważ w całości miała być finansowana ze środków miasta, a jak wiemy “z pustego i Salomon nie naleje podobne”
Link Plan Postępowań na rok 2018 oraz zdjęcie z widocznym wykreśleniem z listy z 2018 r.

Finansowanie inwestycji

Dofinansowania są różne i jest ich coraz więcej
Tak jak pisałem wcześniej Urząd Miasta rzadko korzysta z dofinansowania na inwestycję. Czas to zmienić , czas korzystać z tego tym bardziej że jest w czym wybierać . Jak już wiemy droga z kanalizacją ściekową i deszczową jest korzystniej dofinansowana , czasami dochodzi do 80 procent inwestycji Bardziej się opłaca wybudować drogę z kanalizacją ściekową i deszczową, niż z samą tzw. deszczówką.

Programy na budowę dróg
– Fundusz budowy dróg lokalnych
– Fundusz dróg samorządowych
– Narodowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
– Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Unijne programy na budowę kanalizacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katow.
https://www.wfosigw.katowice.pl/dzialalnosc-funduszu.html

Aby nie było że się nie da, że inne gminy są wiejskie itd. Poniżej linki jak buduje się kanalizację gminach ościennych

1) Budowa kanalziacji na Lgocie Nadwarcie ( tak koło stacji benzynowej z daleka od miasta jest kanalizacja)
Budowa po stronie Koziegłów i ścieki są odprowadzane do gminy Poraj , tak da się miedzy gminami. 🙂
http://www.kozieglowy.pl/aktualnosci/2745

2 ) Przykład dofinansowanie do budowy kanalizacji i oczyszczalni dla miast i gmin
http://poiis.nfosigw.gov.pl/dofinansowanie.pdf

3) Niedaleko dzielnica Borowe Pole też oddalone od Zawiercia , dzielnica mieszkaniowa mniej zagęszczona niż Mrzygłód, a jednak się dało.
Czyli miasto takie jak Myszków, a nie mała wioska z programem dofinansowania obszarów wiejskich www.rpwikzawiercie.pl/download/serwis_prasowy/art_01_2009.pdf

4) Przykładowe inne dofinansowania dla gmin ościennych na terenie województwa śląskiego na inwestycje w kanalizację ściekowe.
Link http://zalecki.pl/wp-content/uploads/2019/01/dofinansowania-na-slasku-dla-gmin.pdf

5) Przykładowa koncepcja budowy kanalizacji w Koziegłowach
http://zalecki.pl/wp-content/uploads/2019/01/koziegłowy.pdf

6) Przykładowa mapa kanalizacji w Mrzygłodzie
https://www.google.com/maps

7. Budowa oczyszczalni i kanalizacji 2 mln zł z czego 1,5 mln to dofinansowanie link http://www.radiopik.pl/nowoczesna-oczyszczalnia-sciekow-i-siec-kanaliza

Aby tak się stało, potrzeba zaangażowania nas wszystkich. W najbliższych dniach będziemy zbierać podpisy poparcia tego pomysłu. Zwracam się do Państwa z prośbą o podpisanie petycji i tym samym wyrażenie aprobaty dla wspomnianej inwestycji .
Jestem przekonany, że przy zaangażowaniu ogółu mieszkańców, uda nam się zrealizować ten plan, dla naszego wspólnego dobra oraz dla lepszej przyszłości i rozwoju naszej dzielnicy.

Dziś zaczynamy zbierać podpisy pod petycją.
Można też zrobić to przez internet już teraz.
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Link do petycji na stronie www.petycja.zalecki.pl

Z wyrazami szacunku
Radny Miasta Myszkowa
Tomasz Załęcki