Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Burmistrz Włodzimierz Żak bez poparcia Rady Miasta

Burmistrz Włodzimierz Żak bez poparcia Rady Miasta

Podobnie, jak niespełna rok temu przedstawiam Państwu moje wystąpienie na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Myszkowa. Odbyła się ona 24 czerwca 2021 roku. Myszkowska Rada Miasta nie udzieliła po raz kolejny ani absolutorium, ani wotum zaufania burmistrzowi naszego miasta Włodzimierzowi Żakowi.

Miałem przyjemność wygłosić na tej sesji przemówienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jego lektura jest doskonałym wyjaśnieniem tego, dlaczego ani ja, ani pozostali radni Prawa i Sprawiedliwości, nie poparli burmistrza w głosowaniu.

Szanowny Panie Burmistrzu, 
Panie Przewodniczący, 
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo — mieszkańcy Myszkowa 
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny już mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  w kwestii udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa Włodzimierzowi Żakowi votum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. I niestety po raz kolejny będzie to stanowisko bardzo krytyczne wobec działań Pana Włodzimierza Żaka jako burmistrza naszego miasta. Niestety — bo to co negatywnie oceniliśmy jako radni rok temu — mieliśmy nadzieję, że stanie  się swoistym memento dla Pana Burmistrza, że z braku naszej zgody na absolutorium, z braku mandatu zaufania — wyciągnie wnioski i będzie się starał pracować  skuteczniej i bardziej profesjonalnie  dla naszej lokalnej społeczności. Niestety — poprawy nie ma, a nawet w naszej opinii wiele spraw wygląda gorzej niż rok temu.  
Nasze stanowisko w tej sprawie jest i musi być niestety po raz kolejny — negatywne. Będziemy głosować przeciwko udzieleniu Burmistrzowi votum zaufania i absolutorium
Powodów znowu jest wiele. Na początku powtórzę moje słowa wygłoszone  na forum tej rady i w analogicznej kwestii rok temu, słowa, które świetnie obrazują także i  sytuację obecną: “Choć Pan Burmistrz Żak zarządza miastem już trzecią kadencję, nie stworzył sprawnie działającej administracji, miasto jest zaniedbane, brak wizji rozwoju dla naszego Myszkowa”. 
Listę zaniedbań i zaniechań prowadzących do  stagnacji i  podupadania naszego Myszkowa otwiera niewątpliwie most na ulicy Mrzygłodzkiej. Już 2 lata temu miano przeznaczyć na jej remont około 200 000 PLN zaoszczędzonych przy innej inwestycji. Niestety w naszej opinii nie zrobiono nic, remontu mostu ani modernizacji  ulicy nie widać. Jak długo można projektować most. 
Leży zupełnie kwestia rewitalizacji naszego miasta, a szczególnie jego centrum. Prawie 2 miliony złotych to sam koszt projektu i nadzoru.. A realizacja zaplanowanych z wielkim rozmachem działań — to może sięgnąć ponad 50 mln złotych. Niestety nie tylko niewiele się w tej sprawie dzieje, ale i nie ma chyba nadziei na sfinalizowanie tegoż projektu. Nie na nasze możliwości to wszak koszty. Panie Burmistrzu — może, zamiast planować inwestycje na skalę miast bogatych, lepiej zaplanować inwestycje skromniejsze, i szybko je realizować. MIeszkańcy nie potrzebują projektu rewitalizacji. Potrzebują rewitalizacji zrealizowanej, odpowiadającej ich rzeczywistym potrzebom i nieobciążającej nadmiernie  budżetu miasta. 
Tężnia — kolejny dobry pomysł, pomysł, na który pozyskano ponad 85 % dofinansowania. I tyle. Projektu nigdy nie zrealizowano, sprawa umarła już chyba śmiercią naturalną, jak wiele miejskich pomysłów. Tężnie ma Zawiercie, ma Częstochowa… Myszków nie ma i chyba nie ma widoków na zmianę tej sytuacji. 
Kolejny rok trwają “heroiczne boje“ o budowę i modernizację sieci wodociągowej. Inwestycja to wielce potrzebna mieszkańcom miasta. Niestety prace idą ślamazarnie, nie widać ich końca . Myszków potrzebuje wody, potrzebuje nowoczesnej sieci wodociągowej. Wydaje się jednak, że aby te potrzeby zostały spełnione,  potrzebuje też zmiany burmistrza. Zmiany sposobu zarządzania miejską infrastrukturą i innego zupełnie podejścia do spraw mieszkańców. 
Kolejna porażka obecnej władzy myszkowskiej to kwestia miejskiej strzelnicy. W tej sprawie składano już kilka wniosków (bodajze 4) , kwestie te dyskutowano bardzo szeroko. Radni chcą strzelnicy, myszkowianie chcą strzelnicy — chyba tylko włodarze miasta na czele z Panem Burmistrzem jej nie chcą. Bo nic w tej sprawie nie zrobiono.
Nie widać też, żeby Pan Burmistrz był dobrym animatorem życia biznesowego w naszym mieście i by dbał o dobrą współpracę na linii: lokalne firmy — władze miasta. Rada Biznesu stworzona przez Pana praktycznie nie działa. Ostatnie jej wystąpienie, na które zaproszono radnych, dotyczyło nie spraw gospodarczych, ale… braku absolutorium i wotum zaufania dla Pana rok temu. Wiele to mówi niestety o pańskiej sprawczości na płaszczyźnie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, znajomości ich potrzeb i współpracy z nimi. 
Nie wydaje się też, aby sprawnie szło Panu nadzorowanie i monitorowanie spółek miejskich. Dotychczasowy inspektor ds. miejskich spółek właśnie rezydujący do niedawna  w Urzędzie Miasta…został dyrektorem MTBS. O nowym inspektorze  nic nie słychać, już chyba nie jest potrzebny w urzędzie… Nie usłyszeliśmy też o dokonaniach poprzedniego inspektora.
Bardzo krytycznie patrzymy  na  sposób działania  Burmistrza Żaka  przy sprawie  przebudowy ulic Wolności i Krasickiego w Myszkowie — jednej z najbardziej potrzebnych miastu inwestycji.  Pan Burmistrz działa w tej kwestii opieszale, mimo dużego zaangażowania Starostwa, które stara się by to, za co ono ponosi odpowiedzialność było zrealizowane szybko i sprawnie. 
Niestety Pan Burmistrz  zdaje się zupełnie nie być zainteresowany współpracą ze starostą. Problemem jest nawet sprawny i szybki obieg dokumentów. A mieszkańcy Myszkowa czekają na ukończenie inwestycji
Inwestycja ta, jak wiemy, ma duże znaczenie dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, obejmuje długi odcinek biegnący w newralgicznym miejscu, gdzie krzyżują się ulice o wysokim natężeniu ruchu drogowego.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz udrożnienie rowów przydrożnych. Przebudowane zostaną również obiekty mostowe. To powinien być priorytet numer jeden dla Miasta. 
Miasto jest bardzo nieskuteczne w wielu działaniach. tak dotyczących poszukiwania różnego rodzaju dofinansowania i realizowania niezbędnych inwestycji. Przypomnę tu chociażby interpelację radnej Elżbiety Doroszuk dotyczącą miejskiej kanalizacji. Wiele toczono potem w tej sprawie rozmów, ale jak to niestety stało się już niechlubną tradycją naszego miasta — sprawa nie została do końca załatwiona. W zasadzie — nie została załatwiona w ogóle. Tak samo jest z pierwokupem działek w naszym mieście. Miasto dużo mówi o tym co warto nabyć …aby potem tego nie kupować. Świetnym przykładem jest tutaj działka budynku gazowni koło ronda w Myszkowie. Przedstawiana jako bardzo miastu potrzebna…ma teraz innego właściciela. Sprawy nie dopilnowano, transakcji nie sfinalizowano.
Burmistrz, który tak walczył o tę działkę i budynek, nawet nie poinformował o tym rady, że rezygnuje z pierwokupu. Trzeba to ocenić zdecydowanie negatywnie.
Podobnie jak rok temu wraca sprawa braku współpracy z radnymi. Traktuje Pan Burmistrz opozycję jak zło konieczne, nie szuka Pan kompromisów, nie uwzględnia naszych wniosków, nie konsultuje zmian w budżecie, woli Pan działać poprzez politykę faktów dokonanych niż poprzez szukanie konsensusu i wypracowywanie wspólnej płaszczyzny do działania — choćby na spotkaniach międzysesyjnych z radnymi. Spotkań tych po prostu nie ma. Nawet dziś w tak ważnym dniu, nie godzi się Pan na umożliwienie radnym zaproponowania terminu sesji nadzwyczajnej, tylko sam narzuca Pan swój termin. Tak marnuje się czas i tworzy niepotrzebne konflikty. 
Tak jak rok temu w dalszym ciągu brak oczekiwanej przez nas — radnych aktywności miasta w pozyskiwaniu środków z różnego rodzaju projektów o charakterze publicznym i pomocowym. Wspomnę tu tylko o takich programach rządowych jak: Maluch + , Senior + , w których miasto Myszków nie zechciało brać udziału. 
Podsumowując, Panie Burmistrzu, nie jest Pan naszym zdaniem profesjonalnym i sprawnym zarządzającym naszym miastem. Nie dba Pan tak jakbyśmy tego my radni i my mieszkańcy Myszkowa oczekiwali od naszego burmistrza. W związku z tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciw udzieleniu Panu  wotum zaufania i przeciw absolutorium.
Dziękuję.
Tomasz Załęcki

Na końcu nie pozostaje chyba powiedziecie nic innego jak : quod erat demonstrandum i życzyć sobie lepszego włodarza naszego miasta niż Pan Żak