Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Drogi i chodniki

Drogi i chodniki

Ulica Towarowa w Mrzygłodzie

Rada Miasta w Myszkowie
Sesja Rady Miasta w Myszkowie 30 czerwca 2022r.
Protokół nr LI/22
Obrady rozpoczęto 30 czerwca 2022r. o godz. 09:30, a zakończono o godz. 14:50 tego
samego dnia.

Wracając do tej ulicy naszej Towarowej. Na komisji mówiłem o tym, żeby wystosować pismo do PKP z informacją, że przymierzamy się do zamknięcia tej drogi dojazdowej, bo tak, jak mówiłem wcześniej, jeżeli ona zagraża życiu mieszkańców, bo tam można się przewrócić, ta droga jest w fatalnym stanie, to ja jako burmistrz bym taką drogę zablokował. Przynajmniej bym poinformował PKP o tym, że są
takie prace, jest taka sytuacja i nie możemy sobie pozwolić, żeby rzucać grochem o ścianę, a PKP nic z tym nie robi. Droga jest zalewana, jest niszczona, podejrzewam, że asfalt ma tam 40 lat i od tamtej pory nic nie jest z tym zrobione.

Tajemnica dzielnicy Krasickiego w Myszkowie