Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja Radnego – budynek internatu na Będuszu

Interpelacja Radnego – budynek internatu na Będuszu

19.11.2019 roku złożyłem interpelację dotycząca przekazania budynku internatu na Będuszu Starostwu Powiatowemu w Myszkowie.


Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.


Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj