Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – miejskie działki w roku bieżącym – 2020

Interpelacja radnego – miejskie działki w roku bieżącym – 2020

Jak Państwo zapewne pamiętacie od pewnego czasu staram się poddać wnikliwej analizie politykę gospodarowani należącymi do Miasta Myszkowa nieruchomościami. Badałem już sprawę dzierżaw i sprzedaży miejskich działek w latach minionych – opisana jest ona dokładnie tutaj :

Natomiast w dniu dzisiejszym – 24 września 2020 roku , złożyłem interpelację, dotyczącą tego, jakie działki ma obecnie Myszków w swej ofercie – do wydzierżawienia lub sprzedaży. Zapytałem o ich położenie, powierzchnię, numery identyfikacyjne. Mam nadzieję, że wiedza o tym pozwoli mi jako radnemu dokonać dogłębnej analizy miejskiej polityki nieruchomościowej. Dla dobra nas wszystkich – mieszkańców Myszkowa .

Oto moja dzisiejsza interpelacja

Dnia 8 października 20020 roku otrzymałem wykaz, o który prosiłem. Mogą się z nim Państwo zapoznać poniżej :