Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – Opieka 75+ (41/26)

Interpelacja radnego – Opieka 75+ (41/26)

26 stycznia 2021 roku złożyłem kolejną interpelację, tym razem dotyczącą udziału miasta Myszkowa w rządowym programie Opieka 75+. Chciałbym zwrócić uwagę na istotną kwestię dotyczącą udziału miasta Myszków w tym rządowym programie. Termin składania wniosków do udziału w tym projekcie mija 31 stycznia 2021 roku, dlatego też jestem zainteresowany informacją, czy nasza gmina zamierza skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach tego programu oraz, czy został już złożony stosowny wniosek. W kontekście korzyści płynących z udziału w tym programie warto podkreślić, że jego celem jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno dla samotnych, jak i tych pozostających w rodzinach. Biorąc pod uwagę potencjalne wsparcie finansowe do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania, udział w programie mógłby przynieść znaczne korzyści naszej społeczności lokalnej. Dlatego też monitoruję stale udział Myszkowa w tych programach. Stale też namawiam władze naszego miasta, by z tych programów korzystały. Ludzie tego wsparcia naprawdę potrzebują. Niniejsza interpelacja jest właśnie elementem tych działań.

Poniżej przedstawiam samą interpelację.

A tutaj prezentuję odpowiedź władz miejskich . Okazuje się ona pozytywna. Władze Myszkowa wreszcie zaczynają chyba rozumieć, że rządowe programy pomocowe są po prostu i najzwyczajniej na świecie pomocne ludziom, i że wiele osób będzie ich beneficjentami. Jest to krok w dobrą stronę. Mam nadzieję że nie ostatni