Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – Telebim w Myszkowie

Interpelacja radnego – Telebim w Myszkowie

19.11.2019 roku złożyłem interpelację dotycząca projektu Telebim w Myszkowie

Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.

Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj