Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
List otwarty do Pana Burmistrza Włodzimierza Żaka

List otwarty do Pana Burmistrza Włodzimierza Żaka

Trudne czasy, wymagają szybkich i konkretnych decyzji. Jestem, jako radny po szeregu rozmów z mieszkańcami Myszkowa. Wiem,że zarówno zwykli ludzie,jak i przedsiębiorcy potrzebują wsparcia i pomocy w obliczu kryzysu. Rządową niedługo dostaną. Ale warto by i władze lokalne im – nam – pomogły. Dlatego złożyłem dziś na ręce Pana Burmistrza Miasta Myszkowa list otwarty, który prezentuję poniżej. Podjęcie szybkich działań na rzecz naszej lokalnej społeczności, uznałem jako radny za swój obowiązek.