Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
List otwarty – Pomoc dla restauratorów

List otwarty – Pomoc dla restauratorów

W dniu 26 października 2020 roku przekazałem Burmistrzowi Myszkowa, Panu Włodzimierzowi Żakowi list otwarty, który prezentuję Państwu poniżej. Żyjemy w trudnych czasach, epidemia wymusza na nas szereg poświeceń, a rząd naszego państwa zmusza do wprowadzania kolejnych obostrzeń. Dotykają one między innymi branżę gastronomiczną.

Wiem, że nasi myszkowscy restauratorzy otrzymają pomoc rządową, ale wiem także, że miasto Myszków również może, a nawet powinno im pomóc. Już, teraz i tu. O to wsparcie proszę Pana Burmistrza w moim liście, proszę, proponując gotowe rozwiązania i deklarując pełne moje poparcie, jako radnego dla działań pomocowych ze strony miasta. Oby nastąpiły szybko.