Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Moje przemówienie w imieniu Klubu Radnych PiS na XXXI Sesji Rady Miasta w Myszkowie

Moje przemówienie w imieniu Klubu Radnych PiS na XXXI Sesji Rady Miasta w Myszkowie

Dziś – 19 listopada 2020 roku, na XXXI Sesji Rady Miasta wygłosiłem przemówienie dotyczące najżywotniejszych spraw Myszkowa. Treść mojego wystąpienia przedstawiam poniżej .

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy,

Na dzisiejszej sesji mamy podjąć decyzję, która zadecyduje o kierunku rozwoju naszego miasta w najbliższych latach. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy przystąpimy do realizacji strategicznej inwestycji, jaką jest remont ciągu komunikacyjnego Myszkowa od ronda w Postępie do ronda za Mrzygłodem, czy do remontu tzw. osiedla Krasickiego?

Remont  głównego ciągu komunikacyjnego Myszkowa obejmował by: Aleję Wolności, ulicę Krasickiego, ulicę Paderewskiego, Rynek w Mrzygłodzie, ulicę Krakowską oraz ulicę Zawiercką, wraz z wymianą nawierzchni, budową ciągu pieszo-rowerowego, budową kanalizacji burzowej i ściekowej, a także wymianą oświetlenia ulicznego. 

W tej sprawie, na zaproszenie Starosty  Myszkowskiego Pana Piotra Kołodziejczyka spotkali się radni miasta i powiatu. Starosta Kołodziejczyk, Burmistrz Żak i Burmistrz Ślęczka podpisali umowę na sfinansowanie planu przebudowy tego ciągu komunikacyjnego.

Tymczasem, na dzisiejszej sesji mamy podjąć decyzję o finansowaniu przebudowy dróg na tzw. osiedlu Krasickiego, inwestycji wartej ok. 9,1 mln zł, z czego miasto musiałoby pokryć koszty w wysokości blisko 7 mln zł. W tej chwili inwestycja ta byłaby finansowana środkami zewnętrznymi w wysokości ok 25%, natomiast prawie 7 mln miasto musiałoby pokryć kredytem.

Dla klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości ważne są inwestycje strategiczne, które służą całemu miastu. Dzięki inwestycji w główne drogi Myszkowa – zyskamy nowoczesny,
o dużej przepustowości ciąg komunikacyjny, który będzie nie tylko dobrze służył mieszkańcom i przejezdnym, ale stanie się również wizytówką naszego miasta.  

Dlatego też, musimy zabezpieczyć środki w budżecie na 2021 rok na realizację tego kluczowego zadania. Proponujemy, aby w przyszłym roku burmistrz wystąpił z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie remontu osiedla Krasickiego. Być może uda się pozyskać wyższe finansowanie tej inwestycji i wtedy ją zrealizujemy. 

Remont głównych ulic w Myszkowie – Wolności i Krasickiego – zgodnie z przewidywanym planem powinien rozpocząć się w grudniu 2021 r., a więc musimy zgromadzić środki na wkład własny, by zrealizować to ambitne, infrastrukturalne zadanie. 

Dlatego nie możemy głosować za zaciągnięciem kredytu na realizację tzw. osiedla Krasickiego.