Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Monitoring działań miasta

Monitoring działań miasta

Jako radny uważam, że czasami należy zachować czujność wobec działań miasta, aby wyłapać potencjalne nieprawidłowości.

  1. Przez cały czas monitorowałem wszystkie spółki oraz jednostki samorządowe podlegające gminie Myszków. Nie umknęło mi nic. Analizowałem dokumentację, zadawałem trudne pytania podczas interpelacji i aktywnie dopytywałem, co pozwoliło nam wielokrotnie obniżyć koszty niektórych działań.
  2. Reagując na sygnały obywateli, zainicjowałem kontrolę przewoźnika oferującego usługi autobusowe w Myszkowie. Okazało się, że autobusy były przestarzałe, bez klimatyzacji itp. Kontrola została przeprowadzona.
  1. Zajmując się skargami mieszkańców, interweniowałem w sprawie zbyt wysokich kosztów ulotek reklamowych zamówionych przez miasto. Wykazałem, że mogły zostać wykonane taniej.
  2. Na wniosek mieszkańców zainicjowałem kontrolę jakości posiłków wydawanych dzieciom w szkołach i przedszkolach. Okazało się, że ich jakość pozostawiała wiele do życzenia.
  3. W interpelacji dotyczącej kosztów telebimu na Placu Dworcowym w Myszkowie domagałem się wyjaśnień odnośnie finansowania tego przedsięwzięcia.
  4. Domagałem się wyjaśnień w sprawie zbyt częstych przerw w działaniu krytej pływalni MOSiR-u oraz remontów przeprowadzanych w miesiącach zimowych, kiedy korzysta z niej najwięcej osób.
  5. Moje działania obejmowały również eliminację wysokich kosztów związanych z praktyką zamawiania nadmiernych ilości produktów od jednej firmy, które nie przynosiły wartości dodanej. Aktywnie podważałem i dokładnie sprawdzałem każde tego typu zamówienie, zwłaszcza jeśli chodziło o zawyżone ceny materiałów używanych przez urząd miejski. Moje interwencje doprowadziły do zmniejszenia się takich nieuzasadnionych wydatków od tamtego czasu.
  6. Rozlewisko na ulicy Nadrzecznej w Mrzygłodzie. Nie dopuściłem do sytuacji, w której 3 nieuczciwe firmy zaproponowały zrobienie dwóch studzienek kanalizacyjnych za 180 000 zł. Po mojej skutecznej interwencji okazało się, że inny wykonawca zrobi je za ok. 20 000 zł. Miasto zaoszczędziło blisko 160 000 zł! Warto było znosić wszystkie fałszywe oskarżenia i niemiłą krytykę podczas spotkań na Radzie Miasta.

Interpelacja radnego p. Załęckiego dot. zamówienia ulotek reklamowych dla UM
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. wyżywienia w placówkach szkolnych
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. Telebimu na pl. Dworcowym
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. remontów w MOSiR