Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Nadanie patriotycznych nazw dwóm nowym rondom w Myszkowie

Nadanie patriotycznych nazw dwóm nowym rondom w Myszkowie

Mamy powód do dumy i radości. Dwa nowe ronda w naszym mieście zyskały patriotyczne nazwy. Z mojej inicjatywy jedno rondo nazwano Rondem Rzeczpospolitej, a drugie Rondem Niepodległości. Radni jednogłośnie i bez sprzeciwu głosowali za pozytywnym rozpatrzeniem mojej propozycji, za co jestem ogromnie wdzięczny.

Na ostatnich Sesjach Rady Miasta Myszków przypominałem o mojej ubiegłorocznej inicjatywie nadania patriotycznych nazw rondom znajdującym się w Myszkowie.

Zaproponowałem kolejno:

  • Rondo Rzeczpospolitej — znajdujące się przy ulicy Pułaskiego i obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 (obręb Myszków). Nazwa podkreśli, iż żyjemy w kraju, w którym suwerenną władzę stanowi naród. Nawiążemy w ten sposób także do historycznych tradycji I i II Rzeczypospolitej, uwidaczniając ciągłość historyczną państwa polskiego na przestrzeni wieków. 
  • Rondo Niepodległości — znajdujące się przy ulicy Koziegłowskiej i Letniskowej w Myszkowie (obręb Nowa Wieś). Dzięki tej nazwie uczcimy odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości w 1918 roku. Podkreślimy także, że żyjemy w kraju wolnym i suwerennym, co jest wartością ponadczasową i pozostającą ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi. 

Podczas Sesji z 05 maja br. Szanowni Państwo Radni poddali pod głosowanie propozycje dwóch uchwał mojej inicjatywy o nadanie powyższych nazw. W wyniku głosowań zatwierdzono nowe nazwy, z czego ogromnie się cieszę. Wszyscy Państwo Radni byli jednomyślnie za. Za poparcie tej inicjatywy dziękuję.

W dobie aktualnych wydarzeń dramatu wojny na Ukrainie potrzeba, aby w duchu solidarności i jedności troszczyć się i krzewić o poczucie wspólnoty narodowej. Nadanie patriotycznych nazw rondom naszego miasta ugruntuje głęboko zakorzeniony w duszy Polaka patriotyzm oraz wychowawczo oddziałuje na młode pokolenie. Będzie to także powód do dumy dla naszych mieszkańców Myszkowa.