Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Nocna Zmiana

Nocna Zmiana

Więcej informacji w przyszłym tygodniu :

  1. Tomasz Załęcki

Adam Zaczkowski

Tomasz Szlenk

Iwona Skotniczna

Halina Skorek Kawka

Małgorzata Skinder

Norbert Jęczalik

Sławomir Jałowiec

Podsumowanie kwot i opisy..