Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Drugi ważny temat to ochrona środowiska. Jako radny podjąłem szereg działań mających na celu ochronę środowiska. Oto niektóre z nich:

  1. Nieprzyjemny zapach. Wszyscy wiemy, że przez dobre kilkanaście miesięcy odczuwaliśmy przykry zapach w Myszkowie. Było to nie do zniesienia, zwłaszcza w centrum, w dzielnicy Mijaczów. Dzięki moim interpelacjom i zapytaniom na komisji uruchomiono całą procedurę kontrolującą. Odpowiednie osoby zostały ukarane i od tamtej pory ten zapach się zmniejszył. Dzisiaj jest już zupełnie niewyczuwalny.
  1. Odpady niebezpieczne w Myszkowie. Na mój wniosek miasto zaczęło interesować się opuszczonymi naczepami tirów, które mogą zawierać niebezpieczne substancje. Miasto zaczęło monitorować puste miejsca, które mogłyby stać się potencjalnymi terenami atrakcyjnymi dla mafii śmieciowej. Tam, gdzie podejrzewano składowanie chemikaliów, zostały wezwane straż pożarna i policja. 
    -> Interpelacja dot. nielegalnie zalegających odpadów
  1. Kontrole radnego. Kontrolowałem materiały wysypywane w obrębie miejscowości Sikorka i Mrzygłódka. Zaniepokojeni mieszkańcy zgłosili mi wywożenie tam samochodami ciężarowymi odpadów – prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków. Towarzyszył temu ogromnie nieprzyjemny, wywołujący mdłości zapach. Wobec powyższego mieszkańcy obawiali się o czystość środowiska w pobliżu swego miejsca zamieszkania oraz o zdrowie swoje i zwierząt gospodarczych. Wezwałem odpowiednie służby i doprowadziłem do skontrolowania przez nie całej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych tego procederu. 
  1. Czystość lasów. Zaangażowałem służby miejskie do czyszczenia dróg leśnych oraz do wywożenia śmieci, które były zgromadzone na dzikich wysypiskach. Postulowałem zamontowanie szlabanów przy wjazdach do lasów, co zniechęcałoby śmiecących do pozostawiania w lesie swoich odpadów.
  2. Zanieczyszczenie rzeki Warty.  Kilkakrotnie interweniowałem w sprawie zgłoszeń o zanieczyszczonych wodach rzeki Warty. Pisałem w tej sprawie interpelacje i żądałem, aby służby miejskie zainteresowały się tą sprawą. Dzięki tym interwencjom stan wód zawsze się poprawiał, ponieważ winowajcy zaprzestawali zanieczyszczania rzeki.

Działania te pokazują moje zaangażowanie i determinację w dbaniu o środowisko naturalne oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Moja praca przyczyniła się do realnych zmian i poprawy stanu środowiska lokalnego.

Interpelacja dot. wyposażenia UM i podległych instytucji w kosze do segregacji śmieci
Interpelacja z dnia 02.04.2020r. dot. dezynfekcji wiat
Interpelacja 28.09.2020 dot. wywozu odpadów na pola