Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Optymalizacja pracy samorządu

Optymalizacja pracy samorządu

Zawsze zależało mi, jako radnemu, na sprawnym działaniu naszego samorządu. Oto co w tej sprawie podjąłem:

  1. Postarałem się, aby  w urzędzie został uwidoczniony rejestr petycji. Mieszkańcy mają teraz do niego łatwy dostęp. Mają też wgląd do protokołu, do interpelacji radnych i łatwiej im to wyszukać dzięki temu, że postulowałem wpisanie tematów interpelacji przy ich numerach.
  2. Dzięki moim staraniom został wprowadzony rejestr umów.
  3. Wnioskowałem, aby i w Myszkowie, tak jak w innych miastach mieszkańcy mieli możliwość korzystania z aplikacji mObywatel.
  4. Apelowałem o dostępność programu E-sesja dla radnych miasta Myszkowa oraz dla mieszkańców. 

Interpelacja dot. wdrożenia aplikacji mObywatel
Interpelacja dot. danych kontaktowych radnych
Interpelacja dot. opublikowania dokumentacji z sesji
Interpelacja dot. dostępu do dodatkowych modułów e-sesji dla Radnych
Interpelacja E-sesja dot. dostępu do platformy sesyjnej dla mieszkańców Myszkowa
Interpelacja dot. tytułowania interpelacji na stronie urzędu.