Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Podsumowanie kadencji 2018-2024

Podsumowanie kadencji 2018-2024

Nie chciałbym, aby Państwo odebrali poniższy tekst jako przechwałki. Ja po prostu przy końcu kadencji radnego pragnę przedstawić mieszkańcom Myszkowa podsumowanie swojej aktywności. Robią to też inni radni.


Wodociągi

Pierwszym moim wystąpieniem, jakie wygłosiłem na sesji, było wystąpienie odnośnie priorytetów. Dlatego też pragnę podkreślić, że dla mnie priorytetem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do czystej, zdrowej wody prosto z kranu. Przez lata widziałem, jak wiele rodzin musi zmagać się z niedostatkiem czystej wody, zmuszając się do korzystania z butelkowanej wody lub cierpiąc z powodu niedoskonałej jakości wody z kranu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa naszych rodzin. Dlatego też podejmowałem wszelkie możliwe działania, aby zapewnić, że inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej staną się rzeczywistością. Cieszę się, że w końcu skutecznie wyegzekwowaliśmy rozbudowę wodociągu, na którą czekaliśmy od bardzo dawna. Dzięki mojej interwencji inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej są faktem. Starania już przyniosły konkretne efekty. Dzięki moim wysiłkom udało się już rozpocząć projekty modernizacji sieci wodociągowej w obszarze ulic Paderewskiego, Projektowanej, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowskiej, Letniskowej, Rymarskiej, Murarskiej, Pawiej, Strusiej, Słowiczej, Zacisza, Towarowej oraz innych obszarów, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do wodociągu. Te kroki są pierwszymi krokami w długiej drodze do zapewnienia wszystkim mieszkańcom czystej wody. Moje wysiłki nie kończą się tutaj, ale są kontynuowane, abyśmy mogli osiągnąć nasz wspólny cel – zapewnienie czystej wody każdemu mieszkańcowi Myszkowa.

Więcej informacji na temat wodociągów i kanalizacji na stronie
https://zalecki.pl/myszkow/wodociagi-i-kanalizacja/


Ochrona Środowiska 

Drugi ważny temat to ochrona środowiska. Jako radny podjąłem szereg działań mających na celu ochronę środowiska. Oto niektóre z nich:

 1. Nieprzyjemny zapach. Wszyscy wiemy, że przez dobre kilkanaście miesięcy odczuwaliśmy przykry zapach w Myszkowie. Było to nie do zniesienia, zwłaszcza w centrum, w dzielnicy Mijaczów. Dzięki moim interpelacjom i zapytaniom na komisji uruchomiono całą procedurę kontrolującą. Odpowiednie osoby zostały ukarane i od tamtej pory ten zapach się zmniejszył. Dzisiaj jest już zupełnie niewyczuwalny.

 1. Odpady niebezpieczne w Myszkowie. Na mój wniosek miasto zaczęło interesować się opuszczonymi naczepami tirów, które mogą zawierać niebezpieczne substancje. Miasto zaczęło monitorować puste miejsca, które mogłyby stać się potencjalnymi terenami atrakcyjnymi dla mafii śmieciowej. Tam, gdzie podejrzewano składowanie chemikaliów, zostały wezwane straż pożarna i policja. 
  -> Interpelacja dot. nielegalnie zalegających odpadów

 1. Kontrole radnego. Kontrolowałem materiały wysypywane w obrębie miejscowości Sikorka i Mrzygłódka. Zaniepokojeni mieszkańcy zgłosili mi wywożenie tam samochodami ciężarowymi odpadów – prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków. Towarzyszył temu ogromnie nieprzyjemny, wywołujący mdłości zapach. Wobec powyższego mieszkańcy obawiali się o czystość środowiska w pobliżu swego miejsca zamieszkania oraz o zdrowie swoje i zwierząt gospodarczych. Wezwałem odpowiednie służby i doprowadziłem do skontrolowania przez nie całej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych tego procederu. 

 1. Czystość lasów. Zaangażowałem służby miejskie do czyszczenia dróg leśnych oraz do wywożenia śmieci, które były zgromadzone na dzikich wysypiskach. Postulowałem zamontowanie szlabanów przy wjazdach do lasów, co zniechęcałoby śmiecących do pozostawiania w lesie swoich odpadów.
 2. Zanieczyszczenie rzeki Warty.  Kilkakrotnie interweniowałem w sprawie zgłoszeń o zanieczyszczonych wodach rzeki Warty. Pisałem w tej sprawie interpelacje i żądałem, aby służby miejskie zainteresowały się tą sprawą. Dzięki tym interwencjom stan wód zawsze się poprawiał, ponieważ winowajcy zaprzestawali zanieczyszczania rzeki.

Działania te pokazują moje zaangażowanie i determinację w dbaniu o środowisko naturalne oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Moja praca przyczyniła się do realnych zmian i poprawy stanu środowiska lokalnego.

Interpelacja dot. wyposażenia UM i podległych instytucji w kosze do segregacji śmieci
Interpelacja z dnia 02.04.2020r. dot. dezynfekcji wiat
Interpelacja 28.09.2020 dot. wywozu odpadów na pola

Więcej w temacie ochrony środowiska na stronie:
https://zalecki.pl/myszkow/ochrona-srodowiska/


Monitoring działań miasta

Jako radny uważam, że czasami należy zachować czujność wobec działań miasta, aby wyłapać potencjalne nieprawidłowości.

 1. Przez cały czas monitorowałem wszystkie spółki oraz jednostki samorządowe podlegające gminie Myszków. Nie umknęło mi nic. Analizowałem dokumentację, zadawałem trudne pytania podczas interpelacji i aktywnie dopytywałem, co pozwoliło nam wielokrotnie obniżyć koszty niektórych działań.
 2. Reagując na sygnały obywateli, zainicjowałem kontrolę przewoźnika oferującego usługi autobusowe w Myszkowie. Okazało się, że autobusy były przestarzałe, bez klimatyzacji itp. Kontrola została przeprowadzona.

 1. Zajmując się skargami mieszkańców, interweniowałem w sprawie zbyt wysokich kosztów ulotek reklamowych zamówionych przez miasto. Wykazałem, że mogły zostać wykonane taniej.
 2. Na wniosek mieszkańców zainicjowałem kontrolę jakości posiłków wydawanych dzieciom w szkołach i przedszkolach. Okazało się, że ich jakość pozostawiała wiele do życzenia.
 3. W interpelacji dotyczącej kosztów telebimu na Placu Dworcowym w Myszkowie domagałem się wyjaśnień odnośnie finansowania tego przedsięwzięcia.
 4. Domagałem się wyjaśnień w sprawie zbyt częstych przerw w działaniu krytej pływalni MOSiR-u oraz remontów przeprowadzanych w miesiącach zimowych, kiedy korzysta z niej najwięcej osób.
 5. Moje działania obejmowały również eliminację wysokich kosztów związanych z praktyką zamawiania nadmiernych ilości produktów od jednej firmy, które nie przynosiły wartości dodanej. Aktywnie podważałem i dokładnie sprawdzałem każde tego typu zamówienie, zwłaszcza jeśli chodziło o zawyżone ceny materiałów używanych przez urząd miejski. Moje interwencje doprowadziły do zmniejszenia się takich nieuzasadnionych wydatków od tamtego czasu.
 6. Rozlewisko na ulicy Nadrzecznej w Mrzygłodzie. Nie dopuściłem do sytuacji, w której 3 nieuczciwe firmy zaproponowały zrobienie dwóch studzienek kanalizacyjnych za 180 000 zł. Po mojej skutecznej interwencji okazało się, że inny wykonawca zrobi je za ok. 20 000 zł. Miasto zaoszczędziło blisko 160 000 zł! Warto było znosić wszystkie fałszywe oskarżenia i niemiłą krytykę podczas spotkań na Radzie Miasta.

Interpelacja radnego p. Załęckiego dot. zamówienia ulotek reklamowych dla UM
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. wyżywienia w placówkach szkolnych
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. Telebimu na pl. Dworcowym
Interpelacja p. T. Załęckiego dot. remontów w MOSiR

Więcej w tym temacie na stronie:
https://zalecki.pl/myszkow/monitoring-dzialan-miasta/


Optymalizacja pracy samorządu

Zawsze zależało mi, jako radnemu, na sprawnym działaniu naszego samorządu. Oto co w tej sprawie podjąłem:

 1. Postarałem się, aby  w urzędzie został uwidoczniony rejestr petycji. Mieszkańcy mają teraz do niego łatwy dostęp. Mają też wgląd do protokołu, do interpelacji radnych i łatwiej im to wyszukać dzięki temu, że postulowałem wpisanie tematów interpelacji przy ich numerach.
 2. Dzięki moim staraniom został wprowadzony rejestr umów.
 3. Wnioskowałem, aby i w Myszkowie, tak jak w innych miastach mieszkańcy mieli możliwość korzystania z aplikacji mObywatel.
 4. Apelowałem o dostępność programu E-sesja dla radnych miasta Myszkowa oraz dla mieszkańców. 

Interpelacja dot. wdrożenia aplikacji mObywatel
Interpelacja dot. danych kontaktowych radnych
Interpelacja dot. opublikowania dokumentacji z sesji
Interpelacja dot. dostępu do dodatkowych modułów e-sesji dla Radnych
Interpelacja E-sesja dot. dostępu do platformy sesyjnej dla mieszkańców Myszkowa
Interpelacja dot. tytułowania interpelacji na stronie urzędu.

Więcej w temacie optymalizacji pracy samorządu na stronie:
https://zalecki.pl/myszkow/optymalizacja-pracy-samorzadu/


Bezpieczeństwo mieszkańców 

Niezmiernie istotnym dla mnie tematem było zawsze bezpieczeństwo obywateli. W tej kwestii również podjąłem kilka konkretnych działań:

 1. Zabezpieczenia rozlewiska na Dotyku Jury. Obfite deszcze sprawiają często podtopienia na terenie rekreacyjnym w Parku Dotyk Jury. Nawierzchnie stają się śliskie, doły wypełnione są głębokimi, rozległymi kałużami. Moja interwencja dotyczyła po pierwsze zabezpieczenia i oznakowania terenu, aby nic nikomu się nie stało, po drugie zaś postulowałem podjęcie działań w celu zapobieganiu podtopieniom w przyszłości.
 2. Zabezpieczenie miejsc z materiałami niebezpiecznymi w dzielnicy Podlas. Zdenerwowani mieszkańcy zgłosili mi wywożenie tam tirami jakichś odpadów – prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków. Towarzyszył temu ogromnie nieprzyjemny, wywołujący mdłości smród. Mieszkańcy obawiali się o swoje zdrowie. Wezwałem odpowiednie służby, które skontrolowały i usunęły problem. 
 3. Karaluchy w budynkach MTBS. Najemcy lokali w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7 w Myszkowie zgłosili, że budynek ten jest opanowany przez plagę bardzo uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia karaluchów. W budynku tym znajdują się biblioteka i gabinety medyczne, a w sąsiedztwie przedszkole i market spożywczy. W związku z powyższym prosiłem o niezwłoczną dezynsekcję całego budynku i podjęcie działań mających na celu zapobieżenie tego typu sytuacjom w przyszJości. 
 4. Szczury na osiedlach w centrum Myszkowa. Mieszkańcy zgłaszali mi też plagę szczurów grasujących w budynkach w centrum Myszkowa. Zagrożenie, jakie niosą szczury, to przede wszystkim potencjalne ryzyko zdrowotne dla ludzi. Szczury są nosicielami wielu chorób zakaźnych. Mogą także przenosić pasożyty, takie jak pchły czy roztocza. Ponadto szczury mogą powodować szkody materialne poprzez gryzienie kabli elektrycznych, zniszczenia zapasów żywności oraz uszkodzenia infrastruktury budynków. Ich obecność wpływa negatywnie na jakość życia i komfort mieszkańców. Dlatego też podjąłem temat i zażądałem natychmiastowej deratyzacji tej dzielnicy.
 5. Monitoring Myszkowa. Napisałem w tej sprawie pilną interpelację. Chciałbym bowiem, aby miasto było lepiej monitorowane i miało odpowiednie oznaczenia przy drogach głównych (Miasto monitorowane). Lepszy monitoring Myszkowa to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, która może przynieść wiele pozytywnych efektów. Uważam, że założenie systemu kamer przy drogach wlotowych do miasta oraz w kilkunastu strategicznych jego punktach to dla miasta nieznaczny koszt w stosunku do uzyskiwanych korzyści. Kamery rejestrują obraz w miejscach publicznych, co zapobiega przestępstwom i wykroczeniom, pozwala reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, skutecznie pomaga w identyfikacji sprawców przestępstw i znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz tego monitoring może być pomocny w poszukiwaniu osób zaginionych, ułatwić identyfikację sprawców wykroczeń, np. zaśmiecania, a także wprowadzić lepsze zarządzanie ruchem drogowym – monitoring skrzyżowań, kontrola prędkości, zapobieganie wypadkom.

Interpelacja dot. monitoringu miasta
Interpelacja dot. dezynsekcji budynku przy ul. Pułaskiego 7

Więcej w temacie bezpieczeństwa mieszkańców Myszkowa na stronie:
https://zalecki.pl/myszkow/bezpieczenstwo-mieszkancow/


Nowe inicjatywy 

Staram się być człowiekiem twórczym, a nie tylko odtwórczym. Wobec tego proponuję nowe rozwiązania i prezentuję swoje pomysły na polepszenie życia w naszym mieście.

 1. Nowe nazwy Rond w Myszkowie.  Dzięki mojemu pomysłowi i inicjatywie dwa nowe ronda w naszym mieście zyskały patriotyczne nazwy. Jedno rondo nazwano Rondem Rzeczpospolitej, a drugie Rondem Niepodległości. Radni jednogłośnie i bez sprzeciwu głosowali za pozytywnym rozpatrzeniem mojej propozycji, za co jestem ogromnie wdzięczny. Mam nadzieję, że będzie to powód do dumy dla mieszkańców Myszkowa.

 1. Zmiana trasy kursowania autobusu linii nr 5 między Myszkowem a Żarkami-Letnisko. Poparłem wniosek mieszkańców, którzy postulują, aby autobus jechał od placu przy dworcu w Żarkach-Letnisku dalej ulicą Nadrzeczną, skręcał w lewo w ulicę Prostą w Żarkach Letnisko, potem jechał dalej ulicą Letniskową w Myszkowie, na rondzie skręcał w lewo w ulicę Koziegłowską i dalej w ulicę Wronią w Nowej Wsi. Wtedy zrobiłby pętlę, zamiast wracać tą samą trasą do Myszkowa. Większa liczba mieszkańców mogłaby korzystać z komunikacji miejskiej.
  -> Interpelacja dot. zmiany trasy linii autobusowej nr 5

 1. Opublikowanie danych kontaktowych radnych miasta Myszkowa. Wnioskowałem o  umieszczenie na stronie Urzędu Miasta Myszkowa danych kontaktowych do radnych. Wszyscy radni wyrazili na to zgodę. Mieszkańcy mają dzięki temu łatwy kontakt do każdego radnego, skutecznie mogą rozwiązywać swoje sprawy. Podane informacje zawierają: stanowisko radnego, mail, telefon, godziny przyjęć, miejsce, gdzie odbywają się spotkania.
  -> Interpelacja dot. zamieszczenia danych kontaktowych radnych miasta.

 1. Nowa droga z Sikorki na Siewierz. Zwróciłem się do burmistrza z interpelacją w spawie drogi, która łączy Sikorkę z Siewierzem. Jej remont znacząco poprawi mieszkańcom Sikorki, Mrzygłódki oraz całego Myszkowa dostęp do usług miejskich i regionalnych, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu, skróci czas dojazdu pojazdów służb ratunkowych (straż pożarna, policja, karetki pogotowia).

Więcej w temacie inicjatyw na stronie:
https://zalecki.pl/myszkow/inicjatywy-lokalne/