Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Rondo Niepodległości i Rondo Rzeczpospolitej w Myszkowie

Rondo Niepodległości i Rondo Rzeczpospolitej w Myszkowie

Na XXXIV Sesji Rady Miasta w Myszkowie zgłosiłem wniosek by dwa myszkowskie ronda drogowe – jedne przy ulicy Koziegłowskiej a drugie przy ulicy Pułaskiego zostały ( wreszcie !) nazwane. Zaproponowałem nazwy następujące :

Rondo przy ulicy Koziegłowskiej : Rondo Niepodległości

Rondo przy ulicy Pułaskiego : Rondo Rzeczpospolitej

A tak wyglądał mój wniosek zgłoszony w tej sprawie :

Szanowni Państwo

Mając na uwadze to, że jako radny i mieszkaniec Myszkowa mam obywatelski i społeczny obowiązek dbania o to by nasza, wspólna, miejska przestrzeń publiczna, była nam wszystkim nie tylko przyjazna ale uporządkowana oraz oddająca ducha naszej lokalnej społeczności, zgłosić propozycję nadania nazw rondom mieszczącym się w granicach naszego miasta a nie mającym do tej pory nazwy. Sytuacja ta trwa od momentu oddania ich do użytku i uważam, że powinniśmy kwestię ich nazewnictwa odpowiednio i szybko uregulować

Na początku chciałbym zaznaczyć , że jedno z nich – rondo przy Ulicy Wolności leży już w obrębie Gminy Koziegłowy. Jestem świeżo po rozmowie z burmistrzem Koziegłów, który uważa podobnie jak ja, że rondo to musi mieć nazwę, i że powinno ono nosić miano Ronda Wolności. Podejmie on stosowne kroki w kierunku realizacji tego celu.

Kolejne ronda leżą już jednak w granicach administracyjnych Myszkowa proponuję więc :

Rondu przy ulicy Koziegłowskiej i Letniskowej nadać nazwę Ronda Niepodległości . Uczcimy w ten sposób odzyskanie przez naszą ojczyznę niepodległości, podkreślimy też że żyjemy w kraju wolnym i suwerennym, co jest wartością ponadczasową i pozostającą ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

Rondu przy ulicy Pułaskiego ( kierunek na Siewierz ) nadać nazwę Ronda Rzeczpospolitej. Podkreślimy w ten sposób, że żyjemy w kraju, w którym suwerenną władzę stanowi naród . Nawiążemy też w ten sposób do historycznych tradycji I i II Rzeczypospolitej, podkreślając ciągłość historyczną państwa polskiego na przestrzeni wieków.

Mam nadzieję , że już niedługo inicjatywa moja zostanie przekuta w konkretne działania władz miejskich a bezimienne dotąd ronda zyskają nazwy. Godne naszej społeczności i naszej historii.