Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Sprawa ulicy Krasickiego w Myszkowie – aktualizacja

Sprawa ulicy Krasickiego w Myszkowie – aktualizacja

Na portalu internetowym www.myszkow.eu ukazał się ciekawy artykuł poświęcony inwestycji miejskiej przy ulicy Ignacego Krasickiego w Myszkowie. Zachęcam gorąco moich wyborców, mieszkańców Myszkowa i w ogóle każdego kto interesuje się sprawami publicznymi do jego przeczytania. Dostępny jest on tutaj :

https://myszkow.eu/blog/2020/06/13/tajemnica-ulicy-krasickiego-czesc-i/

Z tezami artykułu całkowicie się zgadzam. Faktem jest bezspornym, że nie wiadomo czym tak naprawdę jest osiedle przy ulicy Krasickiego, którym to terminem tak chętnie szermują władze Myszkowa. Moim zdaniem mówić możemy o okolicach , lub drogach wewnętrznych rejonu przy ulicy Krasickiego, nie o całym, zorganizowanym i sformalizowanym osiedlu.

Znacznie ważniejszą jednak sprawą jest to, że inwestycja ta, kosztować mająca około 10 milionów złotych objąć ma , według dostępnej mi jako radnemu wiedzy , tylko 2, z blisko 40, mniejszych lub większych dróg wewnętrznych rejonu Krasickiego. W dodatku tak jak to podane jest w omawianym tu artykule – jedna z tych dróg ( autor artykułu nazywa ją drogą B ) po pierwsze ma skomunikowanie bezpośrednie z ulicą Krasickiego w po drugie…mało przy niej domów a kończy się zaroślami. Można więc zastanawiać się nad sensownością inwestycji w tym kształcie.

Jako radny interesuję się inwestycją przy ulicy Krasickiego już od dłuższego czasu. Nie neguje absolutnie konieczności rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej. Tyle tylko, że uważam, iż powinno się to robić inaczej. Miałem okazję ostatnio spotkać się z mieszkańcami Krasickiego. Rozmowa było długa, miejscami ostra ale owocna i konstruktywna. Odniosłem jednak wrażenie, że osoby zainteresowane modernizacją ulicy Krasickiego nie do końca orientują się w tym, jakie inwestycje będą tam przeprowadzane. Słusznie jest odróżnienie w artykule inwestycji współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe od inwestycji przeprowadzanej tylko przez miasto Myszków, bo to zupełnie różne sprawy. Tego , jak mi się zdaje obecni na spotkaniu nie wiedzieli. szanuje wolę mieszkańców okolicy, którzy w petycji proszą władze Myszkowa o remont dróg w tej okolicy i zbudowanie całej infrastruktury komunikacyjnej w tym rejonie. Na spotkaniu jednak – co podkreślam – okazało się, że nie mają oni świadomości tego, co tak naprawdę kryje się pod inwestycją o nazwie : “„Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego” w Myszkowie „. A pieniądze publiczne trzeba wydawać tak, by poczynione za nie inwestycje służyły jak największej liczbie mieszkańców, służyły dobrze i długo. I moją rolą jako radnego jest o to zadbać i zgłaszać wszelkie wątpliwości. Jest to miarą mojej odpowiedzialności za miasto i jego mieszkańców.

Ponieważ sprawa ta budzi wśród mieszkańców naszego miasta coraz więcej kontrowersji. Są też w niej pewne niejasności i niedomówienia postanowiłem pozyskać i upublicznić, wszelkie urzędowe dokumenty związane z tą inwestycją. Aby wejść w ich posiadanie, wystąpiłem 16 czerwca 2020 roku, do Urzędu Miasta Myszkowa z wnioskiem o udostępnienie mi, w trybie dostępu do informacji publicznej wszelkich dokumentów związanych z inwestycją przy ulicy Krasickiego. Wniosek ten przedstawiam poniżej. Dokumenty, które uzyskam w ten sposób przedstawię tutaj wszystkim zainteresowanym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – ulica Krasickiego w Myszkowie