Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Stacja naprawy rowerów w Myszkowie (42/15)

Stacja naprawy rowerów w Myszkowie (42/15)

W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury rowerowej w wielu miastach i gminach jurajskich warto podjąć inicjatywę mającą na celu wzmocnienie tej formy transportu także w Myszkowie. Jednym z kluczowych elementów sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej jest obecność udogodnień, takich jak stacje naprawy rowerów. W niniejszej interpelacji proponuję stworzenie przynajmniej jednej samoobsługowej stacji naprawy rowerów, zlokalizowanej obok Urzędu Miasta Myszkowa.

Wielu samorządów na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej aktywnie inwestuje w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi turystyki rowerowej oraz ułatwiającą codzienną komunikację mieszkańców. Rozbudowana sieć dróg rowerowych, parkingów dla rowerów oraz stacji naprawczych stanowi istotny czynnik w promowaniu aktywnego trybu życia i przyciąganiu turystów. Myszków, położony w sercu tego malowniczego regionu, również powinien podjąć działania mające na celu stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

Umiejscowienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Myszkowa wydaje się być szczególnie trafnym pomysłem. Taka lokalizacja zapewni łatwy dostęp dla mieszkańców oraz turystów, którzy podróżując rowerem, będą mieli możliwość szybkiej naprawy ewentualnych usterek. Ponadto obecność takiej stacji będzie świadczyć o zaangażowaniu władz miejskich w promowanie ekologicznych i zdrowych form transportu, co może dodatkowo przyczynić się do pozytywnego wizerunku miasta oraz przyciągnięcia nowych mieszkańców i turystów.

Z uwagi na powyższe, zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu realizacji przedstawionej inicjatywy, która może przyczynić się do dalszego rozwoju komunikacji rowerowej w Myszkowie oraz promowania aktywnego stylu życia.

Dotyczy samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Myszkowie 

Interpelacja nr 42/15/02/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że wiele miast i gmin jurajskich inwestuje w tworzenie infrastruktury koniecznej dla rozwoju komunikacji rowerowej, interpeluję niniejszym o stworzenie przynajmniej jednej samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Myszkowie, usytuowanej obok Urzędu Miasta Myszkowa 

Uzasadnienie  

Bardzo dużo gmin jurajskich dba obecnie o rozwój lokalnej infrastruktury rowerowej. Sieć dróg rowerowych, parkingów, stacji naprawczych i paneli do wypożyczania jednośladów, ma służyć z reguły podwójnemu celowi – ułatwieniu  lokalnej komunikacji rowerowej i rozwojowi turystyki w danym regionie. Uważam, że nasze miasto – położone w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, też powinno działać aktywnie w tym kierunku. Umiejscowienie obok Urzędu Miasta samoobsługowej stacji naprawy rowerów znacząco i korzystnie wpłynie na rozwój turystyki i komunikacji rowerowej w naszym mieście.