Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa

Ulica Towarowa w Myszkowie – stan 2018-2023 (filmy)

Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2019

Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2021

Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2024