Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Uchwaliliśmy nowy budżet dla Myszkowa

Uchwaliliśmy nowy budżet dla Myszkowa

Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2020 roku, radni podjęli szereg decyzji dotyczących inwestycji na terenie miasta. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem członkiem, zgłosił szereg poprawek, wychodzących naprzeciw rzeczywistym potrzebom mieszkańców Myszkowa.

Udało się wprowadzić do przyszłorocznego budżetu następujące, bardzo moim zdaniem potrzebne myszkowianom inwestycje:

Rewitalizację centrum Myszkowa.

Przebudowę ulicy Jagodzińskiej.

Przebudowę ulicy Żelaznej.

Przebudowę ulicy Górniczej.

Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa — ul. Koziegłowska, Letniskowa.

Zachęcam do lektury poniższego artykułu, dokładnie pisuje inwestycje , które radni Prawa i Sprawiedliwości zaplanowali dla Myszkowa