Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego – nowe „Rondo Wolności”

Wniosek radnego – nowe „Rondo Wolności”


W marcu 2021 roku postanowiłem podjąć starania mające na celu nadanie nazwy „Rondo Wolności” anonimowemu dotąd rondu, znajdującemu się na skrzyżowaniu myszkowskiej ulicy Wolności i drogi wojewódzkiej DW 791. Po uzyskaniu zgody Rady Miasta i Gminy Koziegłowy, na której terenie leży rondo, oraz po pozytywnej opinii Rady Sołeckiej w Postępie, projekt został przekazany do władz wojewódzkich.

Teraz, oczekując na decyzję władz wojewódzkich, wierzę, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się z istnienia „Ronda Wolności” w naszym myszkowskim powiecie. Jest to symboliczny gest, który ma na celu upamiętnienie wartości wolności oraz podkreślenie jej znaczenia w naszej społeczności. Liczę, że ta inicjatywa spotka się z pozytywnym przyjęciem i stanie się integralną częścią naszego lokalnego krajobrazu miejskiego.

Poniżej dokumenty związane z moim wnioskiem.