Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego – Rondo Wolności

Wniosek radnego – Rondo Wolności

W marcu 2021 roku postanowiłem rozpocząć starania o to, by anonimowemu dotąd rondu znajdującemu się na skrzyżowaniu myszkowskiej ulicy Wolności i DW791 nadać nazwę ” Rondo Wolności ” . Rada Miasta i Gminy Koziegłowy ( na jej terenie leży rondo ) wyraziła na to zgodę, Rada sołecka w Postępie zaopiniowała projekt mój pozytywnie.

Czekam teraz na decyzję władz wojewódzkich. Liczę na to, że niedługo będziemy mieć ” Rondo Wolności ” w naszym myszkowskim powiedzie.

Poniżej dokumenty związane z moim wnioskiem