Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Zapytanie o postępy w sprawie budowy ścieżki dookoła zbiornika wodnego w Myszkowie naprzeciwko Starostwa Powiatowego – Inicjatywa wspierana przez firmę Schumacher (96)

Zapytanie o postępy w sprawie budowy ścieżki dookoła zbiornika wodnego w Myszkowie naprzeciwko Starostwa Powiatowego – Inicjatywa wspierana przez firmę Schumacher (96)

Dotyczy: Zapytanie o postępy w sprawie budowy ścieżki dookoła zbiornika wodnego w Myszkowie naprzeciwko Starostwa Powiatowego – Inicjatywa wspierana przez firmę Schumacher

W sercu Myszkowa, naprzeciwko Starostwa Powiatowego, rodzi się projekt, który ma potencjał znacznie przekształcić lokalny krajobraz i jakość życia mieszkańców. Inicjatywa budowy ścieżki spacerowej wokół zbiornika wodnego, wspierana przez znaczącego gracza lokalnej gospodarki – firmę Schumacher, zyskuje na sile. W tym wpisie zwracamy się z zapytaniem o postępy projektu, mając na uwadze wcześniejsze dyskusje i obietnice. Jakie kroki zostały podjęte do tej pory, i co planowane jest na najbliższą przyszłość? Zapraszamy do rozmowy o tej ważnej dla Myszkowa sprawie.

Interpelacja nr 96/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W odniesieniu do moich wcześniejszych próśb i dyskusji, które miały miejsce kilka lat temu, dotyczących potencjalnej budowy ścieżki spacerowej wokół zbiornika wodnego położonego w dzielnicy Mijaczów naprzeciwko Starostwa Myszkowskiego i w pobliżu firmy Schumacher, pragnę zapytać o postępy oraz podjęte w tej sprawie działania.

Podczas naszych rozmów poruszona została kwestia wykorzystania tego terenu dla celów rekreacyjnych, co nie tylko zwiększyłoby atrakcyjność samego miasta, ale również przyczyniło się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Ponadto jedna z największych firm w naszym mieście, Schumacher, zadeklarowała gotowość dołożenia się do inwestycji, co jest wyrazem prywatnej inicjatywy oraz wsparcia lokalnego biznesu dla rozwoju Myszkowa.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z pytaniem:
● Czy w kierunku realizacji wspomnianej inwestycji zostały podjęte jakiekolwiek kroki?
● Czy analizowano możliwości techniczne oraz finansowe takiego przedsięwzięcia?
● Jeśli tak, to jakie wyniki przyniosły te analizy?
● Czy jesteśmy bliżej możliwości stworzenia ścieżki?
● Czy możemy zaplanować spotkanie robocze z firmą Schumacher, aby doprecyzować ich udział w sfinansowaniu projektu?

Zapytam bezpośrednio.

Czy podjął Pan jakiekolwiek działania w tej sprawie, po mojej wypowiedzi, kiedy to Pan Henryk Drechnowicz, dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Schumacher Packaging w Myszkowie, zadeklarował możliwość finansowego wsparcia budowy ścieżki dookoła zbiornika wodnego naprzeciwko Starostwa Powiatowego?

cyt.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział,
Kilka lat temu wspominałem panie Burmistrzu, że teren koło firmy Schumacher, naprzeciwko gdzie jest ten zbiornik wodny. Pytałem się o to, czy jest tam taka możliwość stworzenia ścieżki dookoła tego zbiornika. To nie jest temat na dzisiaj, ale czy pan Burmistrz mógłby się nad tym tematem pochylić i sprawdzić, czy jest taka możliwość, żeby można było spacerować dookoła tego zalewu? To jest centrum miasta, naprzeciwko Starostwa, może jakieś możliwości byłyby do sprawdzenia.

Pan Henryk Drechnowicz powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość to myśli, że firma

Schumacher mogłaby też wspomóc budżetowo taką ścieżkę, to też taka deklaracja.

Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Finansów i Budżetu , Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Prawa i Porządku w Mieście, Posiedzenie komisji połączone
Protokół nr 3/23
III posiedzenie odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.
Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2023 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 13:20 tego samego dnia.


Uzasadnienie:

Zrozumiałe jest, że każda inwestycja wymaga czasu na przygotowanie i realizację, jednak z uwagi na liczne zalety tej inicjatywy dla mieszkańców oraz otrzymane wsparcie od lokalnej firmy, istotne jest, aby proces ten był kontynuowany z należytą uwagą i zaangażowaniem.
Wierzę, że Pan Burmistrz podziela przekonanie o znaczeniu tego projektu dla wspólnoty lokalnej i że wspólne działania mogą przyczynić się do szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia. Proszę o udzielenie informacji odnośnie obecnego statusu projektu oraz planowanych kroków w najbliższym czasie.
Miejmy na uwadze to, że ta ścieżka znacznie wzbogaciłaby oraz uporządkowała teren centrum miasta. Stałaby się z pewnością miejscem spacerów wielu mieszkańców w ładnym zakątku Myszkowa.