Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
1 września 2019 Pamiętamy…

1 września 2019 Pamiętamy…

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.

Bolesław Prus