Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Relacja z posiedzeń komisji łączonych Rady Miasta Myszków

Relacja z posiedzeń komisji łączonych Rady Miasta Myszków

Podczas posiedzeń Komisji łączonych Rady Myszków w dniu 14 grudnia 2022 roku jako Radny odpowiedzialny za dobro i rozwój dla miasta oraz mieszkańców, zwróciłem się z pytaniem do Burmistrza Włodzimierza Żaka odnośnie inwestycji związanej z nowym projektem oświetlenia ulicznego oraz poszerzeniem obecnego. Budżet miasta dysponuje na te cele kwotą 300 tysięcy złotych, ze środków własnych. Kolejno zapytałem o modernizację obecnego, która jest na drugim etapie, a jej koszt to 880 tyś zł, z czego 748 tyś. stanowi dofinansowanie z Programu Nowy Ład. Pragnąłem dowiedzieć się szczegółów tych kwestii. Następnie zapytałem o projekt Dotyk Jury na który zostanie przeznaczone 350 tysięcy złotych oraz sprawę linii kanalizacji wodociągów przy ulicy Jana Pawła II, która wymaga gruntownej rewitalizacji.

Burmistrz uargumentował, iż zwiększono dofinansowanie o 300 tyś. złotych, ponieważ tego chcemy oraz wpłynęła bardzo duża ilość wniosków o wymianę oświetlenia. Podczas początkowych prac pojawiło się dużo przeszkód z podmiotami drugimi związanymi z inwestycją, dlatego koszty wzrosły. Reszta prac etapowo jest realizowana.

Burmistrz odniósł się do kwestii Dotyku Jury, że projekt ten realizowany jest także stopniowo, oraz że ostateczne wykonanie budzi wiele kontrowersji i nieścisłości. Projekt musi być wykonywany stopniowo tak aby zachować ciągłość finansową w realizacji, takie są wymagania odgórne. Cały projekt ma zachęcić do organizowania większej ilości imprez na obiekcie.

Kwestie linii wodociągów mamy objętą projektem i będziemy ją wykonywać – dodał.

Pomimo odpowiedzi Pana Burmistrza, w moim odczuciu Burmistrz umyślnie blokuje i stopuje inwestycje, które większość radnych popiera. To do Jego kwestii należy jako organu wykonawczego, zatwierdzenie i zgoda na realizację. Z przykrością stwierdzam fakt, iż podczas niedawnego spotkania przedstawicieli prężnych spółek, przedsiębiorstw i firma z władzami Starostwa i Miasta, ja jako jedyny reprezentowałem nasz Magistrat, chcąc zaradzić coraz większym trudnością borykającym te podmioty.

Wsłuchuje się w wypowiedzi swoich kolegów, koleżanek radnych. Mam takie wrażenie, że większość radnych chce coś dla tego miasta zrobić, a Pan tutaj się trzyma rękami i nogami jakby się Pan czegoś bał, nie chciał. Czuję jakiś opór z pana strony i proponuję skoro większość radnych chce i tych inwestycji i tych
pewnych zmian. Są tutaj naprawdę poważne argumenty, bo wszyscy radni, którzy teraz tutaj zabierali głos mówili konkrety, że taka jest sytuacja, takie są dokumenty, że takie są finansowania. Naprawdę winiłbym na Pana miejscu troszkę, a może nie troszkę podejście do nas. My naprawdę radni jesteśmy organem uchwałodawczym, proszę brać na poważnie, co my tu wszyscy mówimy i to jakie mamy argumenty. Wiem, że Pan ma własne zdanie, Pan ma własną wizje miasta, ale Pan jest tutaj organem wykonawczym, nie chcę wchodzić w dyskusję i kompetencje co ktoś robi, ale jeżeli są takie sytuacje, że są dofinansowania, programy unijne, programy rządowe odnośnie komunikacji, odnośnie Czystego powietrza, odnośnie
sportu i większość radnych próbuje Pana przekonać do tych racji. Ja naprawdę bym tak trochę stopował, przemyślał sobie, nawet może jakieś spotkanie zrobił poza sesyjne, poza komisyjne, żeby parę rzeczy może wytłumaczyć, że nie o to chodzi, żebyśmy się tu nawzajem przekonywali, ale skoro większość radnych chce tego i sam pan wie ostatnio co się wydarzyło, jakie zmiany były ostatnio to naprawdę warto to przemyśleć i troszkę zmienić zdanie, troszkę dać komuś możliwość, żeby pewne rzeczy zrobił, nie bać się zaryzykować i zmienić troszkę ten kurs, bo widzę, że będziemy się cały czas obijać o ścianę jak grochem o ścianę, a jakoś nie widzę z Pana strony delikatnych ustępstw, a może warto. Przecież nic
tutaj Pan nie zyskuje, nic się też złego nie będzie działo, a wydaje mi się, że byłoby to z obopólnym plusem dla nas wszystkich.

25 lutego 2022 roku:

Pierwszą z ważnych kwestii była dyskusja dotycząca budowy brodzika dla dzieci w siedzibie MOSiR-u w Myszkowie, a zatem zmianami w budżecie miasta spowodowane tym, że w zeszłym roku nie było możliwości wybrania wykonawcy. Dyrekcji MOSiR-u bardzo zależy na wykonaniu tej inwestycji ze względu na nacisk Inspektoratu Budowlanego, dlatego trzeba zabezpieczyć środki. Niestety na Sesji było sporo nieobecności, co mnie i Pana Burmistrza zdziwiło. Z jednej strony mówi się że to ważny temat, a  z drugiej Radni oponowali za odłożeniem go na dalszy termin, właśnie dla obecności pozostałych radnych, co dla mnie jest tylko przykrywką umyślną dla pominięcia tego projektu. Dlatego też zaopiniowałem aby przesunąć na następną Sesje pracę Komisji dotyczącą projektu uchwały budowy brodzika . Ostatecznie tak się stało. Zależało mi aby rzetelnie przygotować się do tego tematu oraz omawiania innych ważnych inwestycji dla Myszkowa.

Przypominałem także o mojej inicjatywie nadania patriotycznych nazw rondom w Myszkowie. Początkowo był pozytywny odzew, lecz od 1,5 roku sprawa stała.

Zaproponowałem kolejno:

  • Rondo Rzeczpospolitej, znajdujące się przy ulicy Pułaskiego i obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 (obręb Myszków). Nazwa podkreśla, iż żyjemy w kraju, w którym suwerenną władzę stanowi naród. Nawiążemy w ten sposób także do historycznych tradycji I i II Rzeczypospolitej, uwidaczniając ciągłość historyczną państwa polskiego na przestrzeni wieków. 
  • Rondo Niepodległości, znajdujące się przy ulicy Koziegłowskiej i Letniskowej w Myszkowie (obręb Nowa Wieś). Dzięki takiej nazwie uczcimy odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości w 1918 roku. Podkreślimy także, że żyjemy w kraju wolnym i suwerennym, co jest wartością ponadczasową
    i pozostającą  ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi. 
  • Rondo Wolności, znajdujące się przy Alei Wolności, która administracyjnie znajduje się już na terenie Gminy Koziegłowy, lecz nasi mieszkańcy utożsamiają je z Myszkowem.Nazwa upamiętni heroiczność walczących w wydarzeniach prowadzących do uzyskania wolności i suwerenności Polski. Poprosiłem Radę Miasta Koziegłowy oraz Burmistrza Pana Jacka Ślęczka, aby przyjęli moją propozycję, co spotkało się z przychylnością. Do finalizacji potrzeba jednak niezbędnych procedur. 

Podano projekt uchwały pod głosowanie, za którym było 14 radnych, a 3 wstrzymało się.