Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Formularze petycji

Formularze petycji

Petycja mieszkańców Mrzygłodu w sprawie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. link

Petycja mieszkańców w sprawie budowy wodociągu w Myszkowie. link