Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa

Pliki i linki

Moje interpelacje, wnioski i zapytania dostępne są tutaj

Interpelacje pozostałych radnych dostępne są tutaj

Nagrania z sesji Rady Miasta Myszkowa dostępne są tu

Protokoły papierowe z obrad sesji dostępne są tu

Protokoły papierowe z wyników głosowań dostępne są tu

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są tu