Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Program dla Powiatu na lata 2024-2029

Program dla Powiatu na lata 2024-2029

Planując swój udział w pracach Rady Powiatu, kieruję się wyłącznie troską o dobro naszej społeczności. Chciałbym, aby Powiat Myszkowski rozwijał się jeszcze dynamiczniej. W przyszłej kadencji zamierzam dążyć do realizacji kilku kluczowych celów, które mają poprawić jakość życia mieszkańców naszego regionu.

  1. Stawiam na zwiększenie przejrzystości działania urzędu. Chcę, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji o tym, co dzieje się w Radzie i Starostwie. Planuję regularnie publikować aktualizacje i informacje o podejmowanych decyzjach oraz zapewnić większą dostępność do zapisów z sesji i spotkań, co umożliwi każdemu śledzenie działań władz. Wierzę, że lepszy dostęp do informacji jest kluczowy dla zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej.
  1. Zadbam o nowoczesność. Jestem młody, dynamiczny, w nowoczesny sposób prowadzę od lat swoją firmę. Chciałbym, żeby samorząd myszkowski i Powiat Myszkowski też był nowoczesny. Widzę tu ogromne pole możliwości. Jest jeszcze wiele miejsc wymagających zmiany. 
  1. Zależy mi na poprawie infrastruktury komunalnej. Chcę dążyć do tego, aby nasze miasto było lepiej dostosowane do potrzeb jego mieszkańców. To oznacza inwestycje przede wszystkim w drogi. Dobrze rozwinięta infrastruktura jest niezbędna dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego będę wspierać inwestycje w te obszary, zwracając uwagę na potrzeby lokalnej społeczności.
  1. Planuję wsparcie dla edukacji, która jest kluczowa dla rozwoju naszego powiatu, stanowiąc fundament rozwoju społeczeństwa. Chcę zapewnić naszej młodzieży jak najlepsze warunki nauki, które pomogą jej w osiągnięciu pełnego potencjału. 
  1. Zajmę się ochroną środowiska. Zamierzam kontynuować między innymi akcję czytymyszkow.pl, inicjatywy proekologiczne takie jak programy recyklingu, zazielenianie miasta oraz projekty mające na celu redukcję zanieczyszczenia powietrza. Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia publicznego to także kluczowe obszary, na które zwracam szczególną uwagę, ponieważ są niezbędne dla zapewnienia długoterminowego dobrobytu naszej społeczności.
  1. Moim oczkiem w głowie będzie ochrona zdrowia. Skończyłem MBA w medycynie, od kilkunastu lat prowadzę firmę medyczną. Mam spore doświadczenie. Wiem, jak zarządzać. Wiem, czego pilnować, co kontrolować. Nikt mnie w tym temacie nie oszuka. Chcę wyplewić sytuacje patologiczne w samorządzie, jeśli idzie o dział medyczny. Mam wiedzę praktyczną i teoretyczną. Wiem, co zrobić, aby opieka w Powiecie Myszkowskim stała na najwyższym poziomie.
  1. Najistotniejsze jest dla mnie wsparcie przedsiębiorczości lokalnej. Nie będzie dochodu, nie będzie nowoczesnego regionu Myszkowa, jeśli nie będzie rozwiniętego i wspieranego przez władze biznesu. To dzięki biznesowi otrzymujemy podatki i możemy realizować wszelkie inwestycje. Mamy finanse na kulturę, naukę, sport, infrastrukturę, etc. Dlatego moim najważniejszym celem jest zwiększenie liczby dobrych inwestorów w Powiecie Myszkowskim, oraz to, aby wszyscy oni byli zadowoleni ze współpracy z władzami regionu. Natomiast wszelka patologia musi zostać wykorzeniona. Chcę ułatwić przedsiębiorcom dostęp do pomocy urzędu, a także promować lokalne produkty i usługi. 

Wierzę, że konsekwentne dążenie do realizacji tych celów przyniesie naszej społeczności pozytywne zmiany oraz uczyni Powiat Myszkowski jeszcze lepszym regionem do życia i pracy.