Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wodociągi czy kultura?

Wodociągi czy kultura?

Wodociągi czy kultura? To pytanie, które w ostatnich dyskusjach nad budżetem Myszkowa wywołuje gorące debaty. Wspomnianej kwestii poświęcono wiele uwagi podczas jednej z sesji Rady Miasta, gdzie radni spierali się o priorytety inwestycyjne i potrzeby społeczności lokalnej.

Ja również od lat stanowczo walczę o zapewnienie wszystkim mieszkańcom Myszkowa dostępu do bieżącej wody. Wbrew pozorom, droga do realizacji tego celu nie była łatwa ani krótka. Podkreślałem zawsze, że mimo chwalebnego mówienia o zasługach przez niektórych radnych, to właśnie determinacja i wysiłek nielicznych osób przyniosły rezultaty. Wielu radnych bowiem chwali się dzisiaj, że realizowanie wodociągów to ich zasługa. Tymczasem prawda jest taka, że mało kto walczył o to na sesjach Rady Miasta.

W swojej argumentacji podnoszę ważność zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do czystej wody pitnej, co stanowi fundamentalny aspekt życia każdego mieszkańca. Moje starania skupiają się na rozbudowie sieci wodociągowej, która ma zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców Myszkowa.

Jednakże, podczas dyskusji nad budżetem, nie brakowało głosów wskazujących inne potrzeby społeczności lokalnej, w tym rozwój kulturalny miasta. Jedna Radna zwraca uwagę na znaczenie inwestycji kulturalnych, takich jak obiekt na „Dotyku Jury”, który cieszy się popularnością wśród mieszkańców.

Przypomnijmy, że zapewnienie wody mieszkańcom jest obowiązkiem gminy. To jest absolutny priorytet. Wyobraźmy sobie, jak to wygląda z perspektywy mieszkańca, który nie ma wody, kiedy słyszy, że wodę wylewamy w kąpielisku i tężni. W tym samym czasie mając świadomość, że kilka tysięcy osób w Myszkowie nie ma w ogóle dostępu do czystej wody. Powstaje paradoks: tutaj wody jest za dużo, a tam nie ma w ogóle.

Kwestia priorytetów inwestycyjnych między wodociągami a kulturą stanowi istotny dylemat dla władz miasta. Jednakże, jak zaznaczam w dyskusji, inwestycje w infrastrukturę wodociągową mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie mieszkańców, co sprawia, że są one niezwykle istotne.

Warto także podkreślić, że wskazuję na możliwości pozyskania środków zewnętrznych, takich jak dofinansowanie rządowe i unijne, które mogą wesprzeć inwestycje w infrastrukturę wodociągową. Jest to istotny aspekt, który może pomóc w realizacji celów zapewnienia dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców.

Ostatecznie debata nad budżetem miasta Myszkowa ukazuje złożoność podejmowania decyzji dotyczących alokacji środków finansowych. Priorytety mogą się różnić, ale kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy zaspokajaniem podstawowych potrzeb społeczności a np. rozwojem kulturalnym. Jednakże, w kontekście zdrowia i życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę wodociągową pozostają sprawą niezwykle istotną, za którą w walce o jej realizację trzeba docenić zaangażowanie każdego radnego.

Na szczęście po kilku latach okazało się, że dzięki tym zmianom w budżecie wodociągi w Myszkowie powstają i te inwestycje są realizowane. Cieszy mnie to bardzo, że idziemy do przodu. Budowane są wodociągi właśnie dzięki temu, że Rada Miasta po jakimś czasie uchwaliła nowe zmiany, a np. Tężnia, jak wiemy wszyscy, i tak się buduje. 

Chciałbym, żebyśmy wszyscy jako władze miasta oraz radni pamiętali, że istnieją sprawy priorytetowe i te mniej ważne.