Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Droga Wiśniowa

Droga Wiśniowa

Kieruję niniejszą interpelację do Pana Burmistrza Miasta Myszkowa w sprawie remontu ulicy Wiśniowej. Jako mieszkaniec Myszkowa oraz radny, z głębokim zaniepokojeniem zwracam uwagę na kiepski stan tej drogi, który stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników oraz znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Niniejsza interwencja ma na celu podkreślenie konieczności podjęcia działań w celu naprawy tej ważnej dla społeczności lokalnej ulicy.

Interpelacja nr 102/04/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako mieszkaniec Myszkowa i radny zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie ulicy Wiśniowej. Wszyscy użytkownicy tej drogi bardzo skarżą się na jej obecny kiepski stan. A jeździ nią sporo osób. Nie tylko mieszkańcy domów, lecz także kurierzy, śmieciarki wywożące nieczystości, pracownicy UM rozwożący podatki. Niektórzy wprost deklarują, że nie będą dojeżdżać do mieszkańców tak dziurawą ulicą, bojąc się o stan swoich pojazdów. Mieszkańcy wyrażają uzasadnione zaniepokojenie faktem, że któregoś dnia może do nich nie dojechać np. karetka Pogotowia Ratunkowego ze względu na nierówności, osuwiska i zapadliska na tej drodze. Co oczywiste, samochody mieszkańców poruszających się często po tej ulicy potrzebują kosztownych napraw zawieszenia lub oderwanych części osłon. Ponadto droga ta wiedzie do pomnika, miejsca pamięci istotnego dla wszystkich myszkowian, ale odradzałbym wybieranie się tam obecnie, nawet piechotą.

Stan tej drogi to rzecz niedopuszczalna. Co prawda wyremontowano pierwsze 250 m, ale to nie powód, aby pan burmistrz chwalił się, że wyremontował całą ulicę. Te nieprawdziwe informacje należałoby sprostować. Znalazłem co najmniej dwa artykuły rozpowszechniające fałszywe dane.

1. https://www.miastomyszkow.pl/aktualnosci-span/1853/Wiśniowej

2.https://www.miastomyszkow.pl/kategorie-span/2016-remonty-nawierzchni-drog-gminnych/Wiśniowej

Sprawa remontu reszty ulicy wydaje się być nadzwyczajnie pilna do załatwienia.

Stąd moje pytania:

  1. Kiedy władze podejmą działania w sprawie remontu dalszej części ulicy Wiśniowej?
  2. Jakie działania są planowane?
  3. Dlaczego do tej pory nikt nie zrobił nic w tej sprawie i kto jest winien tych długoletnich zaniedbań?

 Uzasadnienie  


Interpelację swoją uważam za bardzo zasadną, gdyż remont ulicy Wiśniowej jest kluczową sprawą dla mieszkańców oraz wszystkich innych użytkowników tej drogi.

Dalsze zaniedbania tej kwestii są absolutnie niedopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego na tej ulicy. A jeśli rzeczywiście pewnego dnia ugrzęźnie tam Pogotowie Ratunkowe, może okazać się, że jest to również kwestia zdrowia i życia ludzi.