Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interwencja radnego w sprawie odpadów przy ulicy Sikorka (34/28)

Interwencja radnego w sprawie odpadów przy ulicy Sikorka (34/28)

Tuż przed ostatnim weekendem, mieszkańcy ulicy Sikorka w myszkowskiej dzielnicy Mrzygłódka, zaalarmowali mnie, że na pola sąsiadujące z ich domami wywożone są odpady z oczyszczalni ścieków. Niezwłocznie udałem się we wskazane miejsce, aby porozmawiać z mieszkańcami i zorientować się, jak wygląda sytuacja. Zaniepokojenie ludzi budził szczególnie straszny odór wywożonej czarnej mazi i jej ilość (przynajmniej 10 dużych ciężarowych samochodów).

Sprawa zajęły się lokalne media — bardzo konkretnie i obszernie pisze o tym nasz myszkowski portal informacyjny myszkow.eu, artykuł dostępny jest tutaj

Postanowiłem działać i wystosowałem, 28 września 2020 roku, interpelację do Urzędu Miasta Myszkowa. Pytam w niej o to, jaką wiedzę o tym incydencie ma miasto, czy wywożący szlam mieli zgodę odpowiednich organów na to, i jakie działania w tej sprawie miasto podjęło. Tak wygląda to moje pismo:

Poprosiłem także o pilną kontrolę zanieczyszczeń gleby w tym rejonie Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Tak wygląda to pismo:

Mamy już pierwsze efekty moich pism. Już 1 października WIOŚ w Katowicach sporządził odpowiedź na mój wniosek o kontrolę. Wynika z niej, że kontrola już jest wszczęta, dokonano oględzin terenu, pobrano próbki, teraz kontrolowany będzie też podmiot wywożący odpady. Czekamy na wyniki analiz i kontroli. Będę Państwa informował o sprawie.

Otrzymałem też odpowiedź na moją interpelację skierowaną ręce Burmistrza Myszkowa Pana Włodzimierza Żaka.

Wynika z niej, że wiadomo kto i co wywoził : robiła to firma ” Mustang ” Z Gliwic a były to osady oczyszczalni ścieków w Bielsku- Białej . Niestety miasto Myszków nie ma kompetencji do tego by wydawać lub nie pozwolenie na wywóz odpadów. Takie czynności leżą w gestii podmiotu który włada danymi gruntami – czyli w tym wypadku właściciela. Mówi o tym art. 96 Ustawy o odpadach. Ważne też jest, że interwencja w tej sprawie została podjęta ( wielotorowa ) 25 września 2020 roku.

Mamy też już wyniki pierwszych analiz próbek gleby pobranych przez inspektorów WIOŚ w miejscu, w którym były wywożone odpady . Tak przedstawia się wynik badań, który otrzymałem .

Wynikają z niego dwa fakty . Po pierwsze, ze szczęśliwie grunt nie wydaje się być skażonym metalami ciężkimi , po drugie że firma Mustang będzie kontrolowana i że do 27 listopada poznamy wyniki również i tej kontroli.


I oto z początkiem lutego a konkretnie 2 lutego 2021 roku otrzymałem z częstochowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wyniki kontroli firmy Mustang. Przedstawiam je poniżej, jako moim zdaniem dokumenty ważne dla lokalnej społeczności. Sprawę będę monitorował dalej.